Sunday, May 13, 2012

Evansbibliotek och statistik

Nu är i stort sett alla bokhyllor på plats i nya Evansbiblioteket. Lördag och söndag har Anders Liljegren och jag ägnat åt att flytta om en del hyllor mellan lokalerna för att skapa en ny och bättre arbetsplats i gamla biblioteket. Efter mycket funderande och prövande lyckades vi komma på en bra lösning som innebär både ökad hyllkapacitet och en trevligare arbetsplats.


I dag på söndagen kunde vi börja den stora överflyttningen av avdelningarna P och R till Evansbiblioteket. Det innebär all litteratur inom områdena parapsykologi, paranormala fenomen, ockultism, religion, mystik, sekter med mera. Anders kom på ett praktiskt och effektivt sätt att flytta samlingen. Vi använde oss av två gånger sex kartonger numrerade 1-6. Jag fyllde på böcker i författarordning i de första avdelningen 1-6 kartonger medan Anders körde över de övriga. På det viset lyckades vi flytta cirka 30 hyllmeter innan vi tog oss en välbehövlig fika som avslutning på helgens jobb. Vi var ganska möra i kroppen av allt flyttande.


Anders Liljegren flyttar böcker mellan arkivlokalerna

Som lite trevlig avkoppling har jag de senaste dagarna sammanställt mer statistik över UFO-Sveriges olika verksamheter under åren. Tanken är att den skall kunna fungera som bilagor till en ny upplaga av UFO-Sveriges historia om något år. Planeringskonferenser är som bekant ett avslutat kapitel inom riksorganisationen. Under de år när internet inte fanns som kommunikation fungerade dessa möten som värdefulla arenor för idédiskussion och praktiskt planering. Mellan 1972-2010 arrangerade UFO-Sverige inte mindre än 68 planeringskonferenser, den sista i Sundsvall. Nu har mötesformen spelat ut sin roll. Statistik över samtliga dessa möten är nu klar där jag noterat år, datum, ort, antal deltagare samt vilka frågor som diskuterades. Därefter har jag påbörjat en förteckning över samtliga styrelseledamöter i UFO-Sverige sedan starten 1970. Statistik som är praktisk att ha när man skall kolla historiska uppgifter.


Så har jag tipsat Clas Svahn om lite uppgifter för den bok om sekter han nu skriver. Han nämnde alternativsamhället Stelle i USA i sin blogg. Det startades på 1960-talet av den kontroversielle Richard Kieninger. Han skrev under pseudonymen Eklal Kueshana boken The Ultimate Frontier (1963). Clas hade glömt att jag korresponderat med och skrivit om Kieninger i min bok Främlingar på vår jord och även i en tidig artikel Vi är redan här. Den esoteriska interventionsteorin. Men så blir det lätt i vår tid med mängder av information från alla håll. Våra hjärnor klarar bara inte att ta in och strukturera allt. Desto viktigare att vi då har arkiv att tillgå.