Sunday, September 4, 2011

Sveriges första ufotidskrifter

Den här helgen har jag fortsatt med att försöka skapa ordning i det stora lager av äldre årgångar av UFO-Aktuellt som vi flyttade från ufostugan i Enköping till Norrköping i augusti förra året. Efter mycket flyttande, bärande och ompacketering är nu det mesta ordnat. Det visar sig att om cirka två år är lagerutrymmet fullt så då får vi fundera på nya lösningar.

Så här svettig var jag också efter helgens bärande i UFO-Aktuelltlagret. Här Clas Svahn och Mats Nilsson vid flytten 7 augusti 2010

UFO-Aktuellt är i dag den enda ufotidskriften som finns kvar i Sverige. Det har funnits många under åren, av skiftande kvalitet och layout. En god översikt ger den förteckning över svenska ufotidskrifter som Anders Liljegren katalogiserat i AFU. Du kan också läsa den lilla historik jag skrev för AFU:s nyhetsblad 1979.

Den första svenska ufotidskriften hette Tellus och gavs ut av dåvarande Malmö UFO-Sällskap, numera Malmö interplanetariska sällskap (MIS). Den bytte med tiden namn till Galax och sedan Orion. Det är fascinerande att bläddra i första årgången av Tellus, tryckt på enkel blåstencil. I majnumret 1961 läser jag att föreningen planerar en längre vårutflykt som avslutas med middag på ett gästgiveri. Priset för resa och middag är 12 kronor. Det var verkligen en annan tid.


Som nummer två bland svenska ufotidskrifter kommer Tid och rum, som gavs ut av Ifologiska sällskapet i Stockholm. Första numret publicerades 1962 och föreningen hann med fjorton nummer fram till 1965. Både Tellus och Tid och rum innehöll ganska lite av egenproducerat material. Det mesta är saxat från dagstidningar eller utländska ufotidskrifter.


Nämnas måste också Sökaren som Sven Magnusson började ge ut 1964. Det var inte någon renodlad ufotidskrift men innehöll ofta både intressanta och välskrivna artiklar i ämnet. Sven följde med i den internationella ufodebatten på ett sätt som få gjorde på den tiden. För övrigt innehöll Sökaren artiklar om parapsykologi, mystik, religion och nyandlighet. Jag saknar verkligen Sven Magnussons penna i den svenska livsåskådnings- och kulturdebatten. Hans synpunkter var alltid värda att lyssna till. Nu har hans röst tystnat. Sven Magnusson avled 2008.


Det dröjde sedan till slutet på 1960-talet innan det började röra sig på tidskriftssidan igen. Hösten 1969 kom första numret av Kosmisk bulletin utgiven av Thor-Leif Dahnielson i Eksjö. Undertiteln var Svensk IGAP journal och den var alltså knuten till den internationella Adamskirörelsen. IGAP, International Get Aquainted Program, startades av George Adamski 1958. Kosmisk bulletin upphörde redan 1970 efter tio nummer.


Hösten 1969 kom också första numret av UFO-Information, då ännu så länge utgiven av UFO-Motala. Det blev sedan Riksorganisationen UFO-Sveriges tidskrift 1970. Från och med 1970 formligen exploderade det av kreativitet vad gäller ufotidskrifter. Göteborgsföreningen GICOFF startade GICOFF-Information 1970 och under 1970-talet skulle varje större lokalförening inom UFO-Sverige ge ut en egen medlemstidskrift.


I dag är det i stor utsträckning nättidskrifter som startas. Men UFO-Aktuellt har en trogen läsekrets och har från och med 2010 utvidgats med norska. För UFO-Aktuellt ser det fortsatt ljust ut.