Sunday, September 25, 2011

Kulturnatt och uforapport

Det var ganska fullsatt i går på Kulturnatten när Christoffer Olsson och jag höll var sin kortare föreläsning på ufotemat. Men jag måste säga att det är svårt att redogöra för ufofrågan och AFU:s historia på tjugo minuter. Tror dock ändå att publiken uppskattade både mitt och Christoffers anförande. Leif Åstrand från AFU var med och lyssnade och tog några foton från evenemanget.

Er bloggare på kulturnattens föredrag

Christoffer Olsson berättar om ufo som samtida mytbildning på Kulturnatten

Efter mitt föredrag kom en kvinna fram och berättade om en intressant händelse som hon och hennes dotter var med om vid sjön Glottern i juli 2010. Redan när de kom till platsen för att bada upplevde kvinnan en känsla av att allting inte var som vanligt, en psykisk upplevelse svår att beskriva. Plötsligt hörs ett skärande ljud och båda observerar ett svart skivformat föremål som glider förbi och försvinner. Jag har bett Tobias Lindgren undersöka fallet närmare.

Glottern ligger i Kolmården, ett område där det rapporterats en mängd märkliga närobservationer, särskilt i trakterna kring Nävsjön och Nävekvarn. 5 juli 1980 observerar Sören Unnskog och Peder Eriksson med familjer ett klot svävande över Nävsjön. Den 21 november 1981 iakttar två makar ett eldfärgat hjulliknande föremål på vägen mellan Kvarsebo och Nävekvarn. Föremålet svävar på cirka 300 meters höjd.


I november 1983 åker Lars Sjögren bil utanför Nävekvarn när bilen plötsligt misständer och dör. Han går ur och lyfter på motorhuven. Då får han syn på ett trekantigt föremål som sakta glider över trädtopparna och försvinner. Efter någon minut startar bilen igen.Kolmården är ur ufosynpunkt ett intressant område. Förhoppningsvis kan UFO-Sverige göra en motsvarande forskningsinsats i Kolmården som man gjorde i Värmland 2002 och 2004 samt vid sjön Mien i södra Småland 2007. Då ägnade man en sommarvecka att gå runt och knacka dörr för att på så sätt dokumentera okända ufoobservationer, med ett mycket lyckat resultat. Sannolikt skulle man även i Kolmården hitta många hittills okända iakttagelser.

Clas Svahn går igenom dagens arbete under Mienprojektet sommaren 2007