Monday, June 6, 2011

Har den äran Arnold

På nationaldagen den 6 juni fyller en av UFO-Sveriges verkliga oldboys, Arnold Idebring, Enköping, 90 år. Jag vill framföra mina hjärtliga gratulationer på den stora dagen. Firandet kommer lämpligt eftersom jag just nu är i färd med att ordna fem pärmar material från Enköpings UFO-förenings långa historia.

Arnold Idebring

Enköpings UFO-förening grundades 1976 och 1980 valdes Arnold Idebring till ordförande. En post han höll till och med 1998 då Anita Andersson övertog uppdraget. Få ufoföreningar har under så lång tid varit lika aktiva som Enköpings UFO-förening. Stor betydelse hade förstås att föreningen 1980 kunde hyra en klubbstuga i Ulunda strax utanför Enköping. Det firades med stor invigning den 10 augusti 1980 då ett trettiotal personer samlades, bland annat UFO-Sveriges dåvarande ordförande Christer Nordin.

Enköpings-Posten 12 augusti 1980


Klubbstugan i Enköping har under mer än 30 år fungerat som samlingspunkt, inte bara för Enköpings UFO-förening utan där har också UFO-Sverige haft otaliga styrelsemöten och andra sammankomster. Ett av rummen i stugan kom snart att prydas av alla de vackra emblem för olika ufoföreningar som Arnold med konstnärlig känsla tillverkade.

Clas Svahn och Mats Nilsson, styrelsemöte i klubbstugan 28 augusti 2010

Enköpings UFO-förening utvecklade under framför allt 1970- och 80-talen, förutom den ordinarie ufoverksamheten en imponerande social aktivitet i klubbstugan: studiecirklar, auktioner, höst- och vårfester, luciatåg och grötfest till jul med mera. 1985-1990 var Arnold Idebring redaktör för UFO-Sveriges medlemsblad Lokal information. Dessutom en av huvudredaktörerna för lokalföreningens medlemsblad UFO Allehanda, som startade 1980.


1997 slogs Enköpings UFO-förening ihop med Sala UFO-förening till Enköping-Sala UFO-förening. Våren 2011 tvingades man överge den gamla klubbstugan i Ulunda eftersom den skulle säljas. Med mycket nostalgi höll UFO-Sveriges styrelse ett sista möte i stugan den 19 mars 2011. Därefter har Arnolds alla emblem och modeller flyttats till AFU där de nu dagligen kan beskådas av anställda och volontärer.

Arnold Idebring intervjuas i Enköpings-Posten 2 februari 1981