Friday, June 17, 2011

Ett teosofiskt forskningsarkiv

Så är jag äntligen klar med de nya knubbetiketterna till AFU:s bibliotek. De tidigare var gjorda på för tunnt papper så etiketterna blev sladdriga och ramlade lätt ur bokknubbarna. Nu har jag använt 130-grams papper vilket fungerar bättre. Vårt klassifikationssystem Ufocode, som skapats av Anders Liljegren, är ett internationellt användbart system för klassifikation av ufo, forteana, paranormala fenomen med mera. Det är inte hierarkiskt uppbyggt utan ett så kallat mnemotekniskt system, vilket gör det lättare att minnas. Exempel: C=Contacts & communication with aliens, F=Fortean phenomena, H=Historical sightings & waves of sightings. Ett fiffigt system som byggs ut till underavdelningar med max fyra bokstäver. Exempel: FZBM=Mothman.


Den 6 maj 2011 höll teosofen Peter Bernin föredraget Vimanor - forntida flygande farkoster på Malmö interplanetariska sällskap. Jag har korresponderat en del med Peter och det visar sig att han är i färd med att bygga upp en motsvarighet till AFU men inom den teosofiska rörelsen. Ambitionen är att samla en grupp teosofer för att dokumentera svensk teosofisk historia.


På rörelsen hemsida kan man läsa att målsättningen är att skapa ett svenskt forskningscentrum för teosofiska studier: "Att genomföra detta innebär bl a att spåra upp gamla arkiv, tala med gamla teosofer, skriva ner deras berättelser, kanske banda dem för eftervärlden, sammanställa en lista på alla teosofiska böcker och tidskrifter som publicerats, samla ihop ett exemplar av varje utgiven skrift, bok eller tidskrift av de olika teosofiska Sällskapen i Sverige. Katalogisera den stora mängd tidningsurklipp och kommentarer som varit i pressen genom åren. Sammanställa en förteckning över kapitel i olika böcker där teosofin beskrivs och kommenteras, både positivt och negativt."

Materialet vill man sedan samla på en särskild ort "tillgänglig för alla, göra det till gagn för forskare inom och utom den teosofiska rörelsen." Ännu så länge är det huvudsakligen Peter Bernin själv som arbetar med projektet men det är bara att önska lycka till. En mycket lovvärd insats för svenskt kulturarv. Dessutom har vi redan diskuterat eventuellt samarbete genom att byta/kopiera material. Historiskt sett finns många kopplingar mellan den teosofiska rörelsen och uforörelsen, särskilt i Sverige. Peter har börjat att leta efter material från svenska teosofer med ufoanknytning.


Appropå teosofi och dess grundare Helena Petrovna Blavatsky så har Anders Berglund i Karlstad skickat mig en liten uppsats om Blavatsky som han skrivit för den distanskurs, Myt, magi och ockultism, som han under våren gått på Umeå universitet. Det är utmärkt. Inom UFO-Sverige behöver vi sakkuniga inom en mängd områden. Allt från flyghistoria och meteorologi till parapsykologi och esoterik.