Wednesday, February 27, 2013

Rapport-Nytt och dess föregångare

I går kom nya numret av Rapport-Nytt. Nytt i dubbel bemärkelse eftersom namnet nu är ändrat. Tidigare hette den UFO-Raden/Rapport-Nytt men efter beslut på UFO-Sveriges styrelsemöte i Ängelholm 12 januari ändrades namnet till enbart Rapport-Nytt. Tidigare var den sammanslagen med lokalföreningen UFO-Sundsvalls medlemsblad UFO-Raden men eftersom föreningen är nedlagd fanns ingen anledning att fortsätta med dubbelnamnet.


Förutom UFO-Aktuellt är det angeläget att också ha en mera specialiserad intern tidskrift för medlemmar och aktiva fältundersökare. En intern medlemstidskrift har funnits under större delen av UFO-Sveriges historia. Först ut på plan var Mats Nilsson och Håkan Ekstrand från dåvarande Sala Amatörförening för Tvärvetenskap (SAT) som startade Intern UFO-Sverigeinformation 1977. I första numret skrev dåvarande ordföranden i UFO-Sverige, Thorvald Berthelsen följande programförklaring: "Det viktigaste med denna nyhetsbulletin, är att informera om vad som händer inom organisationen, att komma med råd och tips till våra aktiva medlemmar, att sprida idéer och kunskap som för vårt arbete framåt... Vi kommer även att ta upp kontroversiellt material t ex fictionartiklar, som vi inte vågar publicera i UFO-Information." På första sidan stod inom röd ram "Innehållet får icke delges tredje part", vilket speglar den konkurrens som då fanns med GICOFF - Göteborgs Informations Center för Oidentifierade Flygande Föremål. Intern UFO-Sverigeinformation kom ut med sammanlagt 43 nummer och avslutades 1983.
Arnold Idebring i Enköpings UFO-förening tog hösten 1984 initiativ till ett nytt internt medlemsblad. Första utgåvan hette kort och gott Informationsblad och där skrev Arnold: "Här kommer så ett försök att sprida lite information från lokalgrupperna. Det är meningen att vi fyra gånger om året skall kunna ha den här kontakten mellan lokalgrupperna, som på det viset får en liten inblick i hur andra arbetar och på det viset kan inspireras." Från nummer 1, 1985 fick den namnet Lokal Information. Här blandades protokoll från lokalgruppers möten med artiklar, insändare och nyheter inom organisationen. Sista numret av detta medlemsblad var nummer 3, 1990.Den egentliga starten för det som i dag är Rapport-Nytt kom 1991, då Kurt Persson och Berit Bergqvist, ansvariga för UFO-Sveriges rapportcentral gav ut första numret. Nu blev fokus på uforapporter och mindre på organisationsnyheter. Kurt Persson inledde första numret med en liten programförklaring: "Jag hoppas inte att vi, Berit Bergqvist och undertecknad har tagit vatten över våra huvuden när vi nu kör igång med detta häfte, Rapportnytt. Det känns bra att få tillfälle att dela med oss av det material som kommer in till Rapportcentralen."

Berit Bergqvist och Kurt Persson på besök i AFU 1991, samma år som de startade Rapport-Nytt


Rapport-Nytt utvecklades snabbt till en omfångsrik tidskrift på 24 sidor med både beskrivning av inkomna uforapporter, artiklar och nytt från olika lokalföreningar. Kurt och Berit ansvarade för Rapport-Nytt fram till 1995 och sedan vandrade redaktörskapet mellan olika aktiva inom UFO-Sverige. I och med nummer 1, 2001 slogs bladet ihop med UFO-Sundsvalls lokala medlemsblad UFO-Raden och redaktörer blev Leif Persson, Joakim Eriksson, Jimmy Sassi och Rickard Lindbohm. Clas Svahn skrev entusiastiskt i det nya numret: "UFO-Raden, som vi i vardagslag kommer att kalla tidningen för, skall bli en friskt fläkt med högt till tak. Här skall den interna debatten föras." Och man får väl konstatera att det blev en läsvärd tidning som under åren publicerat en mängd intressanta artiklar samtidigt som den informerat om vad som hänt ute i lokalgrupperna och andra aktiviteter.

Nu har som sagt tidningen återgått till sitt tidiga namn med redaktörerna Leif Persson, Mats Nilsson och Malin Wiklander. Själv tycker jag alltid det är trevligt när den dyker ner i brevlådan. Rapport-Nytt är en sammanhållande länk inom UFO-Sverige. Hoppas den får leva många år till.