Thursday, February 21, 2013

Radio Östergötland och författarsamtal

Onsdagen var tämligen fullspikad med aktiviteter. Strax efter åtta på morgonen infann jag mig på Radio Östergötland för en direktsänd intervju. Man hade uppmärksammat att Arkivet för UFO-forskning fyller fyrtio år den 17 mars. Sändningen började strax efter 8.30 där jag intervjuades av Mattias Lindholm. Att på två gånger fyra minuter sammanfatta både ufofenomenet och AFUs historia är inte precis någon enkel uppgift. Men jag lyckades i alla fall göra norrköpingsborna uppmärksamma på att staden har något som är störst i världen och att AFU inom sitt område mer och mer fungerar som ett världsarv. Den som vill lyssna kan gå in på Radio Östergötland den 20 februari. Intervjun börjar efter nyheterna strax efter 8.30.

Därefter begav jag mig till stadsbiblioteket för att tillsammans med en bibliotekariekollega köra andra delen av den datakurs som Norrköpings stadsbibliotek erbjuder allmänheten. Återstod kvällens evenemang där jag  ansvarade för ett författarsamtal tillsammans med Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Efter vårt inledande samtal höll Mattias en föreläsning på temat islamofobi. Han har för övrigt skrivit flera läsvärda böcker om extremhöger och rasism och dess kopplingar till olika religiösa grupperingar. Boken Rasrisk innehåller bland annat mycket om den amerikanska Nation of Islam som även har kopplingar till ufo. Ledaren Louis Farrakhan säger sig ha varit ombord på ett tefat och mottagit diverse budskap.

Författarsamtal med Mattias Gardell på Norrköpings stadsbibliotek


Den som intresserar sig för ufo och ockulta eller esoteriska rörelser kommer snart att upptäcka att det finns politiska grupper med totalitära ambitioner som använder sig av både ufo och esoteriska idéer för att locka anhängare. Här finns anledning att hissa varningsflagg. Många sväljer ett totalitärt bete bara för att det presenteras som budskap från visa rymdmänniskor eller mästare. "Först måste vi slopa demokratin", säger den lilla ufovarelse som den franske kontaktmannen Claude Vorilhon säger sig ha mött. Det blev senare den så kallade Raelrörelsen.

Ett annat känt exempel är William Dudley Pelley som efter kontakter med rymdintelligenser startade den nazistinfluerade organisationen Silverskjortorna. Många av medlemmarna i Pelleys grupp var också anslutna till den extrempatriotiska I am-rörelsen, startad av Guy och Edna Ballard. En organisation som kan betraktas som en ren parodi på den teosofiska/esoteriska traditionen. Efter flera år i fängelse startade William Dudley Pelley tidskriften Valor som innehöll en hel del ufoartiklar.För den som vill sätta sig in i dessa frågor kan jag rekommendera författaren Nicholas Goodrick-Clarke och särskilt hans bok Black Sun. Ett lite bredare historiskt perspektiv tar Gary Lachman i Politics and the Occult. Han visar framförallt att den esoteriska traditionen egentligen har mera av vänsterprägel och humanism vilket väl också visas av Teosofiska samfundets grundläggande syfte: Att bilda en kärna av universellt broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, trosbekännelse, kön, samhällsställning eller hudfärg. Tyvärr har en del av dessa idéer "kidnappats" av en del högerextrema rörelser  med totalitära ambitioner.