Sunday, February 17, 2013

Benjamin Creme, kartan och verkligheten

Med jämna mellanrum kommer tidskriften Share International till AFUs box. Den är språkrör för den engelske esoterikern och konstnären Benjamin Creme. Han är författare till en mängd böcker, bland annat The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom. Mest uppmärksammad blev han dock den 25 april 1982 genom en helsidesannons i sexton stora internationella dagstidningar. I Dagens Nyheter kunde man läsa "Kristus nu här" och att han under loppet av de närmaste två månaderna "kommer att tala till mänskligheten i ett världsomfattande televisions- och radiobudskap". Senare fick vi genom Creme veta att Kristus bodde i Londons East End. Något framträdande blev det dock aldrig men Benjamin Creme fortsätter med förutsägelser och budskap från Kristus eller Maitreya.

Delar av annonsen i DN 25 april 1982

Om man skall säga något positivt om Benjamin Cremes budskap och aktiviteter så är det att han trycker hårt på ordet share - alltså att vi skall dela med oss av jordens resurser till alla människor och upphöra med egoistisk rövarkapitalism och ekonomiskt förtryck. Då och då dyker det också upp läsvärda artiklar i Share International som till exempel i senaste numret, nr 1, 2013, där man kan läsa en intervju med den amerikanske journalisten Leslie Kean. Uppmärksammad genom sin bok UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go On The Record. Men det som framförallt gör Benjamin Cremes budskap till en bisarr parodi på den esoteriska traditionen är hans ständiga misstolkningar av ljusfenomen och kamerareflexer som rymdskepp från Mars eller manifestationer av Jesus. I varje nummer av Share International presenteras en samling färgfoton på diverse fenomen som godtrogna entusiaster skickat in. Under varje foto står något i stil med att Benjamin Cremes mästare bekräftar att fenomenet var en skapat av Jesus, Maitreya eller besök av ett rymdskepp. När jag läser dessa budskap tänker jag på John Keels gamla visdomsord: Belief is the enemy.


Den 9 december 2009 observerades en spiralformat ljusfenomen över stor delar av norra Norge och Norrbotten i Sverige. Det spekulerades en hel del om vad det kunde vara innan UFO-Sverige och andra klart kunde konstatera att det rörde sig om en misslyckad uppskjutning av en missil från den ryska ubåten Dmitrij Donskoj. Man hade till och med i förväg annonserat provskjutningen genom att området var tydligt avlyst för både båttrafik och civilt flyg från klockan 02.00 till 09.00 på morgonen. Benjamin Creme visste dock bättre. I en intervju förklarade han att ljusfenomenet var ett rymdskepp som förebådade Maitreyas ankomst.


Det spelar ingen roll hur mycket tydliga och motsägande data som presenteras för de som tror på Cremes förklaring. Det blev jag medveten om genom min korrespondens med den holländske ufologen Gerard Aartsen. Han är representant för Benjamin Creme och bland annat författare till Here to Help: UFOs and the Space Brothers. Oavsett vilka data jag presenterade i vår korrespondens så trodde han på Creme. Kartan hade ersatt verkligheten.


Den 28-29 mars 1987 deltog jag i meditation, seminarium och föredrag med Benjamin Creme på kursgården Stjärnsund i Dalarna. Det resulterade i en tämligen kritisk artikel publicerad i Sökaren. Jag har också tidigare recenserat Aartsens bok. Den esoteriska traditionen är enligt min mening den intressantaste alternativa världsbilden eller paradigmet i vår tid men den är värd en bättre presentation än vad dessa herrar presterat.

Benjamin Creme på Stjärnsund 29 mars 1987