Saturday, September 29, 2012

SUFOI och skeptikerrörelsen

Många har hört av sig efter kritiken av den artikel som Lars Thomas skrev med anledning av mitt föredrag på exopolitikkonferensen i Köpenhamn. Efter tre blogginlägg ansåg jag debatten avslutad men har nu gjort en upptäckt som förändrar hela diskussionen. Kanske borde jag ha uppmärksammat detta tidigare för då hade min besvikelse över artikeln inte resulterat i samma skarpa fördömanden eller upplevelse av svek från en systerorganisation. Vad jag då inte visste eller förstod var att SUFOI ändrat inställning i ufofrågan och blivit en skeptikerorganisation. Detta står helt klart när man läser presentationen på hemsidan. SUFOIs målsättning presenteras på följande sätt:

"Skandinavisk UFO Information er en forening, som til offentligheden formidler velunderbygget viden om ufomyten samt viden om fænomener, der kan skabe ufooplevelser. Ved ufomyten forstår SUFOI de beretninger, oplevelser og forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx historiske og kulturelle forhold. "

Vidare säger man på hemsidan:
"De mange års indsamling af omkring 15.000 ufooplevelser har givet værdifulde erfaringer med indsamling og efterforskning. Disse erfaringer er offentliggjort i bogen »50 år med ufoer«, som konkluderer, at det er mest sandsynligt, at ufooplevelser kan forklares ved en kombination af psykologiske-, sociale- og kulturelle forhold i kombination med fejlperception."

Jämför nu detta med UFO-Sveriges idéprogram:
"Riksorganisationen UFO-Sveriges inställning är att det finns en kärna av uforapporter som representerar hittills okända eller ej tillräckligt undersökta fenomen och stimuli. Sannolikt rör det sig om flera okända fenomen som inte behöver ha något samband med varandra men som alla rapporteras som ufo. Dessa rapporter förtjänar vidare forskning. Rapporterna kan i grova drag delas in i tre kategorier:
1. Lysande klot och andra ljusfenomen.
2. Formbeskrivna, till synes fasta föremål/farkoster.
3. Varelser, ibland observerade i samband med kategori 1 och 2.
...De tre grupperna av ufoiakttagelser samt övriga paranormala fenomen rapporteras kontinuerligt världen över. Det existerar således verkligt gåtfulla fenomen som borde bli föremål för seriös forskning."

SUFOI talar bara om ufo som kulturellt betingad myt och misstolkningar. Men ufo är både en myt och en gåta. Om man inte framhåller detta har man anammat skeptikerrörelsens ideologi och borde inte kalla sig ufoorganisation utan istället ansluta sig till skeptikerrörelsen. Finns det ingen gåta finns det heller ingen anledning att bilda en ufoorganisation. Jag har i princip inget problem med att SUFOI bytt fot och blivit en skeptikergrupp. Det är upp till ledningen att bestämma. Däremot borde man inte segla under falsk flagg utan öppet förklara sig som skeptiker och inte ufologer. Här är det i själva verket SUFOI som är en "Ulv i fåreklæder" som rubriken lyder på Kim Møller Hansens recension av Fredrik Uldalls bok. Sett mot denna bakgrund var det tur att SUFOI tackade nej till att slå samman UFO-Aktuellt och UFO-Nyt 2010 (Något norska UFO tackade ja till). Det hade till slut resulterat i en ofrånkomlig ideologisk konfrontation.

SUFOIs inställning till ufofenomenet är kontraproduktiv vad gäller verklig ufoforskning. Vilket vittne till en närobservation eller kontaktfall vill rapportera händelsen till en organisation som anser att det bara handlar om myter och misstolkningar, som inte står öppen för gåtan? Jag skulle själv aldrig göra det. Här ökar man istället på den redan allvarliga självcensur och ovilja att rapportera som finns bland ufovittnen. Med SUFOIs inställning finns ingen anledning att lägga ner tusentals kronor på att dyka i Nammajaure. Varför skulle UFO-Sverige dyka efter en kulturellt betingad myt? Jacques Vallee skriver på flera ställen i sina böcker hur den här inställningen i själva verket leder många vittnen in i ufokulter eftersom dom i alla fall tar händelsen på allvar.

Den bästa vetenskapliga inställningen till ufofenomenet är den av Clas Svahn formulerade tredje vägens ufologi, varken skeptiskt förnekande eller naiv tro utan kritiskt granskande och ett erkännande att ufo är både en myt och en gåta, så som det uttrycks i UFO-Sveriges idéprogram. Jag har inget emot att fortsätta samarbeta med SUFOI. Både skeptiker och "troende" donerar material till AFU. Men SUFOI borde byta namn eller åtminstone öppet kalla sig en skeptikerorganisation. Då vet vi var vi har varandra och behöver inte hamna i den olyckliga debattsituation jag råkade ut för genom mitt föredrag i Köpenhamn.