Thursday, September 27, 2012

Donation och faktoider

Pratade för några timmar sedan med Clas Svahn som tillsammans med Carl-Anton Mattsson befann sig i Danmark på hemväg till Sverige. De hade nyss lämnat Willy Wegner som till AFU donerat inte mindre än 14 stora flyttkartonger material. Böcker, tidskrifter, pressklipp, föreningsarkivalier, bandinspelningar med mera. Och mer kommer det att bli på sikt om jag förstod Clas rätt. Ett stort tack till Willy för denna storartade donation.

Willy Wegner

Willy Wegner i sitt arkiv, som nu är donerat till AFU

Willy Wegner började på 1960-talet som ufolog men blev med tiden alltmer av skeptiker och driver sedan 1980 ett oberoende skeptikernätverk i Danmark, i dag utifrån webbplatsen Skeptica. AFU har alltid haft ett gott samarbete med Willy Wegner som har den sunda inställningen att man även bör vara skeptisk mot skeptiker. I själva verket var han en av inspirationskällorna till startandet av AFU. 1972 utkom hans stora bibliografi Dansk UFO-litteratur 1946-1970. I början av 1970-talet startade han Dansk UFO Center, som inte var en ufoorganisation i vanlig mening utan ett arkiv, en dansk motsvarighet till Arkivet för UFO-forskning. Efter ett tiotal år upphörde verksamheten och det är alltså denna fina samling som nu donerats till AFU.


Förutom flera omfattande bibliografier över ufolitteratur har Willy Wegner skrivit flera böcker, småtryck och varit redaktör för tidskrifterna Dansk UFO Tidskrift, Uforalia, Skeptica och Para-Nyt. För kunskap om den danska uforörelsen och dansk ufohistoria är Willy Wegner samlingar av stort värde för forskningen.Författaren Peter Olausson har gjort begreppet faktoider känt i Sverige. En faktoid är en föreställning som hålls för sann men som i själva verket är felaktig. Olausson har skrivit flera intressanta och läsvärda böcker på temat. Han driver också webbplatsen Faktoider samt bloggen Faktoider. Den 16 augusti kommenterade han på sin blogg min egen blogg där jag lagt ut uppgifter om att kung Oscar II var starkt influerad av teosofin. Olausson kommenterar denna information som "en god historia" - alltså faktoid. Vidare skriver han "Å andra sidan är Blomqvist själv teosof. Då kan man tro på lite av varje."

Här kan jag bara konstatera att den gode Olausson själv gjort sig skyldig till att sprida, inte bara en, utan två faktoider i samma text. Oscar II var faktiskt djupt influerad av teosofin. Om Peter Olausson gjort det som varje faktoidletare bör göra, det vill säga gått till källorna, hade han hittat det rätta svaret. Själv gick jag till grundkällan vilket i det här fallet är bibliotekarien på Bernadottebiblioteket Arvid Jakobsson, som i  magisteruppsatsen, Visa mig ditt bibliotek och jag ska säga vem du är. En undersökning av Oskar II:s boksamling, klart och tydligt visar att Oscar II:s stora intresse för teosofi. Det avspeglar sig i hans boksamling där han ofta kommenterar innehållet. Helt klart är att han trodde på reinkarnation och karma. I magisteruppsatsen kan man läsa följande slutsats:

"För att komma från en kung var Oskars religiösa inställning uppseendeväckande radikal... Man kan tänka sig vilken sensation det skulle ha väckt om Oskars idéer om reinkarnation, andar, treenigheten m m, hade kommit ut... Att denna borgensman för de traditionella värdena privat stod i opposition mot den statskyrka han själv var högste företrädare för skulle ha väckt en enorm uppståndelse, om det blivit känt. Konserkvenserna skulle säkerligen ha blivit digra." (s. 73)

Uppgifterna är självfallet sensationella. Därför har jag haft kontakt med Arvid Jakobsson både per mejl och telefon för att få uppgifterna styrkta.

Den andra faktoiden som Peter Olausson sprider är att jag skulle vara teosof. Något jag aldrig sagt och som alltså inte stämmer. Däremot har jag av flera skäl ett intresse för den teosofiska eller esoteriska traditionen och litteraturen. Inte minst för dess koppling till uforörelsens historia. Ur vetenskaplig synpunkt kan jag bara betrakta teosofin som en fascinerande alternativ arbetshypotes.

Att leta faktoider är ett lovvärt arbete som jag hoppas Peter Olauson fortsätter med. Dock skulle jag vilja säga honom det som jag alltid framför till andra skeptiker: Det räcker inte att vara kritisk. Man måste kunna något också.