Friday, September 21, 2012

AFU-besök och donation

Egentligen hade jag inte tänkt skriva några fler kommenterar om SUFOIs missvisande artikel om min föreläsning på Exopolitik Danmarks event i Köpenhamn. Här blott några sammanfattande synpunkter. När jag för Ole Henningsen den 17 september påpekade det felaktiga och kränkande i artikeln hade det varit den enklaste sak i världen för SUFOI att be om ursäkt och ta bort artikeln från hemsidan, alternativt lägga in en redaktionell kommentar med påpekandet att artikelskrivaren helt misstolkat föreläsarens åsikt vad gäller inställningen till ufo och utomjordiska besökare. Därmed hade saken varit ur världen.

Nu ligger artikeln kvar som nyhet på SUFOIs hemsida, utan kommentar. Jag kan bara hjälplöst betrakta eländet. Eftersom styrelsen diskuterat frågan kan jag bara dra slutsatsen att man anser det helt ok att medvetet sprida helt felaktiga och dessutom personligt kränkande uppgifter om andra personer. För mig handlar detta inte bara om sanning kontra lögn utan är ytterst en etisk fråga. I min värld gör man bara inte så. Men den etiska kompassen i SUFOI tycks vara ur funktion. Den kanske har förstörts av negativa rymdmänniskor :-) Ole Henningsen har lovat att mina kommentarer skall publiceras i nästa UFO-mail. Men då är det länge sedan försent.

Mitt förslag om ett möte och dialog mellan SUFOI och Exopolitik Danmark har helt förkastats av SUFOI men bemötts positivt av Exopolitik Danmark. Det är tråkigt. Öppenhet, dialog och att kunna lyssna på andra är centrala funktioner i vår demokratiska kultur. Det brukar kunna lösa många knutar. Mitt sammanfattande intryck efter dessa händelser är att SUFOI framstår en konservativ och låst organisation. Som en affär som inte tar in några nya varor. Och för mig personligen har SUFOIs handlande inneburit en stor besvikelse. En organisation som jag tidigare beundrade har fått en ful fläck på sin fana. Nog om detta. Nu i stället något mera konstruktivt.

I veckan har AFU haft besök några dagar av religionsvetaren Erik A W Östling. Han har letat material om Raaelrörelsen i franska ufotidskrifter. Erik arbetar i dag som utbildningsadministratör och studievägledare på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Han har även skrivit en del om ufo ur religionshistorisk synpunkt i olika akademiska publikationer. Erik och jag fick en trevlig och intressant pratstund om ufo och nyandliga rörelser i D-arkivet där han tillbringade mesta tiden, bland alla våra tidskrifter. Erik kommer att dyka upp flera gånger i AFU och fortsätta sin forskning om ufo ur religionshistorisk synpunkt.

Erik Östling

Och så har vi fått ännu en stor sändning böcker från vår flitige donator Ole Jonny Brænne, styrelseordförande i UFO-Norge. Ole är faktiskt AFUs störste donator näst efter Hilary Evans. Anders Liljegren räknade ut att Ole Jonny donerat inte mindre än 650 unika titlar till arkivet. Stort tack till dig Ole för ditt oerhört fina engagemang för AFU.

Några titlar från Ole Jonnys senaste donation

Ole Jonny Brænne och Anders Liljegren på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 25 september 2010

Just nu befinner sig Ole Jonny i London tillsammans med bland andra Clas Svahn, Carl-Anton Mattsson och Tobias Lindgren för att bevista BUFORAs konferens och 50-årsjubileum. Hoppas också grabbarna hinner ta en öl mellan alla aktiviteter i England. Vi väntar som vanligt att gänget får med sig en stor mängd ufo- och forteanamaterial till AFU.