Wednesday, September 19, 2012

Dialog SUFOI - Exopolitik Danmark

Det var en rejäl brandfackla jag kastade ut i min förra blogg och många har hört av sig både per mejl och telefon. Normalt är jag en fridens och inte en stridens man men blir jag provocerad händer det att den gamle kulturradikalen och ikonoklasten kommer fram som skriver både provocerande och utmanande.

Glädjande är att gårdagens blogg resulterat i en bra dialog med representanter både för SUFOI och Exopolitik Danmark. Och jag skulle vilja att den här debatten resulterar i något positivt för alla inblandade. Som Frederik Uldall skriver i ett mejl så har det redan varit så mycket konflikter och bråk mellan ufogrupper att det räcker. Därför vill jag inte bidra till ännu en konflikt utan tänkte i stället komma med ett mycket radikalt förslag som jag hoppas kan intressera både SUFOI och Exopolitik Danmark. Båda organisationerna är som jag uppfattar det i grunden seriösa även om synsätt på ufofrågan och agenda skiljer sig åt. Därför förekommer, vad jag förstår, ingen kontakt mellan grupperna utan var och en arbetar på sin linje.

Så här lyder mitt förslag:
Respektive styrelse i SUFOI och Exopolitik Danmark upprättar en kontakt med varandra och kommer överens om ett möte för att behandla följande frågor.
1. Varje organisation presenterar sin syn på ufofrågan, målsättning och hur man arbetar.
2. Förtydliga de frågor där organisationerna har olika respektive samma uppfattning.
3. Diskutera i vilken mån samarbete kan ske eller är önskvärt i de frågor där enighet råder.
4. Enas om ett bra förhållningssätt mellan organisationerna.
5. Skriv ner resultat och presentera på respektive hemsidor.

Mötet skall inte ha som syfte att övertyga varandra om vem som har rätt utan helt enkelt vara en start på dialog och kanske framtida samarbete. Även om inte enighet kan nås så kan mötet bli fruktbart genom ett klargörande av olika ståndpunkter och förhoppningsvis större förståelse organisationerna emellan. Och så ett gott råd till slut. Avsluta genom att gå på en pub och ta en öl tillsammans. Det kan lösa många knutar.
Lycka till!