Tuesday, September 18, 2012

SUFOI - Skandinavisk UFO (des)Information

När jag startade mitt aktiva ufoengagemang 1970 var det alltid med stort intresse jag läste danska UFO-Nyt som regelbundet damp ner i brevlådan. SUFOI var den största och bäst organiserade ufoorganisationen i Norden vid den tiden och den har sedan under många år bidragit till ökad kunskap om ufofenomenen genom noggranna undersökningar och dokumentation av flera klassiska ufofall. 2011 upphörde tyvärr UFO-Nyt som papperstidskrift och har i dag ersatts av UFO-Mail på nätet.

Nyligen erhöll jag UFO-Mail nr. 150 med en artikel om den ufokonferens som den danska Exopolitik-rörelsen anordnade i Köpenhamn den 7 september. Artikeln har rubriken Something very serious och är skriven av Lars Thomas. Trots att jag inte är representant för Exopolitik-rörelsen var jag inbjuden som gästtalare. Innan jag accepterade diskuterade jag förfrågan med Clas Svahn. Både Clas och jag menade att det var ett utmärkt tillfälle att informera om AFU och UFO-Sverige och hur vi ser på ufoproblematiken.

Själv var jag en smula orolig för att konferensen skulle bli något i stil med de närmast kultartade möten som Steven Greer anordnar i USA. Men den visade sig vara betydligt mera seriös än jag hade väntat. Exopolitik eller Disclosure-rörelsen har många ansikten med blandade åsikter och agendor. Flera jag talade med var synnerligen kritiska till Steven Greer och Richard Dolan kritiserade honom offentligt under konferensen. En av deltagarna betecknade Greer som en sektledare med Messiaskomplex. Visst fanns där också en del new age-mystiker med flummiga åsikter men de flesta jag talade med framstod som vanliga ufologer.

Presentationerna var genomgående sakliga och seriösa. Francisco Correa från Exopolitics Portugal redogjorde för ett antal äldre pilotobservationer från sitt hemland. En presentation som kunde ha passat på vilken ufokonferens som helst. Robert Fleischer från Tyskland visade på de mycket motsägande uppgifter som militära myndigheter i Tyskland framfört angående ufohändelser. Och Richard Dolans föreläsning var en översikt över den amerikanska ufoutvecklingen med tonvikt på militärens och underrättelsetjänstens uttalanden, vilket är hans specialité som historiker.

När jag så läser Lars Thomas artikel undrar jag om vi varit på samma konferens? Artikeln är så osaklig och missvisande att den framstår som ren desinformation. Denna typ av raljerande skandalskriverier finner man normalt bara i skeptikerrörelsens sämsta publikationer. Thomas jämför konferensen med scientologiseminarier eller bönemöten i en frikyrka. Om min egen presentation skriver han följande:

”Tredje punkt på dagsordenen var svenske Håkan Blomquist, der fortalte om AFU's historie, og om hvordan det voksede fra to boghylder til verdens største ufo-relaterede arkiv. Det var sådan set spændende nok, men selvom Blomquist gjorde en del ud af at påpege, at han ikke var en del af Exopolitik-bevægelsen, lagde han på den anden side heller ikke skjul på, at han var fuldt og fast overbevist om rumvæseners eksistens, og at de aflagde endog talrige besøg på vores lille latterlige planet. Jeg er altid imponeret over, at så mange mennesker tror, at Jorden er vigtig nok til, at rumvæsener (hvis de overhovedet eksisterer) kommer rendende her i tide og utide. Men som Blomquist sagde, så er det her „et problem med enorme implikationer“.”

Detta är helt enkelt ren lögn. Jag har aldrig sagt att jag är överbevisad om rymdmänniskornas existens eller att de besöker oss på vår lilla planet. Tvärtom sa jag under paneldebatten, efter föredragen, att jag tycker att ufologer inte skall låsa sig eller förutsätta ETI-teorin eftersom det finns så många andra möjligheter. I detta fick jag medhåll från publiken. Insatt i sitt sammanhang i artikeln blir presentationen av undertecknad närmast att likna vid förtal. Något dylikt klavertramp hade jag aldrig förväntat mig från AFUs och UFO-Sveriges gamla samarbetspartner SUFOI. Eftersom jag nu är en så suspekt figur, fanatiskt ETI-troende jämförbar med scientologer och religiösa fundamentalister, undrar jag hur SUFOI vågar donera sitt rapportarkiv, tidskrifter med mera till AFU vars verksamhet undertecknad är ansvarig ledare för?

Jag hade förväntat mig att möta några representanter från SUFOI under konferensen. Men tydligen deltog bara Lars Thomas? Varför deltog inte andra från SUFOI i mötet? Det hade kunnat bli en intressant och givande debatt efter föreläsningarna. Det är naturligtvis lätt att kritisera exopolitikrörelsen för dess svagheter: att många förutsätter att ufo är utomjordiska besökare, att vissa myndigheter och organisationer känner till detta och att det därför bara handlar om politisk lobbying för att få veta sanningen. Man kan också sätta frågetecken för den starka bundenheten till händelser och uppgifter från USA. På konferensen försökte jag förklara att UFO-Sverige och AFU har en, visserligen öppen, men mera försiktig och avvaktande hållning i dessa frågor och istället valt forskningslinjen.

Richard Dolans teori om en hemlig grupp, breakaway civilization, är förstås en sensationell och uppseendeväckande konspirationsteori. Tämligen omöjlig att verifiera eller falsifiera. Men som historiker har han sammanställt en hel del dokument och uttalanden som gör att man åtminstone måste ställa sig frågan. Istället för att bara raljera om bönemöten borde SUFOI i stället svara med saklig kritik och en rimlig öppenhet inför det som framförs. Exopolitikrörelsen är en tämligen ung rörelse med många idealister. Dialog och kanske till och med samarbete med exopolitikerna i vissa frågor skulle bättre gagna uforörelsen än pajkastning. Man behöver inte tycka lika i allt för att kunna samarbeta.

Man kan ju hoppas att Lars Thomas artikel är en miss i arbetet men för min egen och AFUs del är skadan redan skedd, artikeln ligger utlagd på SUFOIs hemsida. Jag kommer att få stå för något jag aldrig har sagt. Det är trist att bli utsatt för förtal av några som man ansett som gamla vänner och samarbetspartners. Med sådana "vänner" behöver AFU inga fiender.