Thursday, February 2, 2012

AFU och universitetsbiblioteken

Arkivet för UFO-forskning är så långt vi känner till världens största arkiv och bibliotek för ufo och forteana. I och med den stora donation vi fick från Hilary Evans i London räknar vi med att också ha en av världens främsta samlingar böcker och tidskrifter rörande paranormala fenomen, mystik, spiritualism, folktro med mera. För att få en bild av hur AFU står sig i jämförelse med de svenska universitetsbiblioteken åkte jag i kväll ner för att undersöka tidskriftsbeståndet i Evanssamlingen.

En av tidskriftshyllorna i Evanssamlingen

Det är en imponerande samling tidskrifter, ofta inbundna i vackra band. Jag noterade beståndet för några av dessa tidskrifter och har nu jämfört med vad som finns i Kungliga bibliotekets katalog Libris, som omfattar både universitets- och folkbibliotek. Jag började med den engelska Proceedings of the Society for Psychical Research, vilken AFU har komplett sedan 1882. Det visar sig att endast Lunds universitetsbibliotek har den komplett.

De äldsta årgångarna av Proceedings of the Society for Psychical Research

När det gäller folktro har AFU en komplett samling av den engelska The Folk-lore Record från 1873 och framåt. Inget bibliotek i Sverige har denna tidskrift enligt Libris vilket jag finner märkligt. Av mera udda tidskrifter är det naturligt att de inte finns på universitetsbiblioteken. AFU har till exempel The Occult Review mellan 1905-1952. Vi har även ett antal årgångar av The Spiritual Magazine, som måste vara en av de äldsta spiritualistiska tidskrifterna som publicerats. I AFU fann jag till min förvåning ett exemplar från juni 1865 som bland annat innehåller en artikel om spiritualism i Sverige. Det skall bli spännande läsning.


En mycket unik tidskrift i Evanssamlingen är The Medium 1872-1882, inbunden i vackra praktband. Tidskriften innehåller många fina gamla illustrationer. Inte heller den finns i universitetsbiblioteken. Lika var det med ett antal andra tidskrifter vi har. De finns inte på något svenskt bibliotek.


Det är intressant att konstatera att AFU mycket väl kan mäta sig med universitetsbibliotekens samlingar vad gäller våra specialområden. Och i många fall är vi bättre. Arkivet för UFO-forskning bör därför vara av intresse för forskare inom en mängd olika discipliner: religionshistoria, religionspsykologi, etnologi, folkrörelsehistoria med mera. Det här utvecklingen innebär också att vi gärna tar emot donationer av samlingar inom områden som spiritualism, teosofi, mystik, folktro, med andra ord material från hela det paranormala fältet. Jag undrar vad vår gamle vän och AFU-kollega Kjell Jonsson skulle ha sagt idag om AFU med tanke på att vi startade med två bokhyllor i hans lilla etta i Södertälje. Jag misstänker att han nickar och ler i sin himmel.

Kjell Jonsson 1952-1986