Wednesday, February 22, 2012

Förkylning och Understanding

Däckad i en rejäl förkylning kombinerad med ett lättare ryggskott. Ingen lyckad kombination kan jag intyga.  Febriga vandringar mellan sängen, datorn och bokhyllan. Konstaterar att det kommit in flera goda tolkningar av det svårlästa brevet från Tahalita Fry som jag visade i förra bloggen. Tack alla ni som tagit er tid att försöka tyda handskriften. Jag har sammanställt och jämfört förslagen och slutresultatet blev som följer. Det enda som saknas nu är namnet på första raden men det är sannolikt av mindre betydelse.

Brev från Tahalita Fry till Edith Nicolaisen, Parthenon 2 juni 1969


Dear ones at the Parthenon,
Bless you all. Just mailed the book to ………… We thank you so much. You will find enclosed two pictures of UFO taken over Merlin, Oregon November 1968. A clear blue sky. I was taking pictures of the parlor to send to friends in Florida who wanted to come here to live so – a truck went by our freeway – or interstate 5. I took the truck and then my camera seemed to snap without me doing any thing. My dear friend Mrs Billie Thompson was with me, so we used a roll of film and then I started all over again to try and be sure I got proper snapshots to send away. I did get good ones too. I am sending you 2 of them. I have never seen one open before. This one is a very big blow up - shows windows all around.
Wishing you all good luck.
All love and good wishes go to you
Sincerely
Tahalita Fry

Här nedan kan ni se ett av de två foton som Tahalita skickade med i brevet. En svartvit kopia plus vad som står på baksidan.Appropå Daniel Fry och hans organisation Understanding hade jag i söndags ett långt samtal med Sven-Erik Asklund i Tranås. Han tillhör den äldre generationen svenska ufologer och var på 1960-talet aktiv i Ifologiska sällskapet, bland annat som redaktör för Tid och rum som utkom med fjorton nummer mellan 1962-1965.


Men Sven-Erik Asklund och hans hustru Ing-Marie var också initiativtagare till en svensk lokalavdelning av Daniel Frys organisation - Understanding, Sweden Unit No. 1. Gruppen hade en kort blomstringstid 1963-1964, innan paret Asklund flyttade till Småland. Sven-Erik berättar att man var ett tjugotal personer som samlades i deras hem i Bandhagen. Gruppen hann även ge ut tre nummer av en svensk version av tidskriften Understanding.


I AFU har vi en pärm med lite material från den svenska Understandinggruppen. Bland annat en mycket omfattande boklista. Gruppen byggde upp ett lånebibliotek i paret Asklunds hem. Försök gjordes också att starta flera lokalavdelningar i Sverige men ingen mer bildades vad jag känner till. Noteras kan att Erik Fredriksson fungerade som kassör. Han kom senare att bli ordförande i Solna astronomiska förening (SAF).

Naturligtvis frågade jag också Sven-Erik om han hade material kvar från den gamla tiden. Tyvärr försvann allt vid ett inbrott för många år sedan. Tråkigt eftersom gruppen fick en hel del intressant material från USA och uppehöll korrespondens med Daniel Fry. Slutligen kan jag bara hoppas att någon amerikansk ufolog skriver den definitiva biografin över Daniel Fry och hans organisation - innan alla gamla medlemmar hinner avlida.

Daniel Fry 1908-1992