Saturday, February 18, 2012

Tahalita Frys ufofoton

Som synes har jag ändrat layout på bloggen för att göra den lite mer läsvänlig. Hoppas det är till allas belåtenhet. Lustigt nog blir bakgrunden olika beroende på vilken dator jag använder. På min egen hemdator ser man ett naturfoto vid sidorna men på jobbet är det enbart enfärgad sidobakgrund ??? Och Clas Svahn meddelar att han inte kan se bilderna. Jag har också problem med att länkarna i texten i syns som understrukna. Har försökt markera dem med fet kursiv text. Hör gärna av er bloggläsare om ni upptäcker några problem.

Den senaste tiden har jag mejlat en del med Timothy Good för att försöka reda ut de olika påståendena om de foton som togs i Merlin, Oregon av Tahalita Fry i november 1968? Fotona presenteras både på nätet och i artiklar med olika faktauppgifter. Flera personer har gjort anspråk på att ha tagit bilderna.
I AFU hittade jag nyligen ett brev från Tahalita Fry till Edith Nicolaisen, Parthenon 2 juni 1969. Där berättar Tahalita hur hon tog fotona i november 1968. Brevet är dock svårt att tyda så Timothy Good och jag har med gemensamma krafter försökt tyda texten.Vårt gemensamma försök till tolkning lyder så här:
Dear ones at the Parthenon,

Bless you all. Just mailed the book to ………… We thank you so much. You will find enclosed two pictures of UFO taken over Merlin, Oregon November 1968. A clear blue sky. I was taking pictures of the parlor to send to friends in Florida who wanted to come here to live so – a truck went by our freeway – or interstate 5. I took the truck and then my camera seemed to snap without me doing any thing. My dear friend Mrs Billie Thompson was with me, so we used a roll of film and then I started all over again to try and be sure I got proper snapshots to send away. I did get good ones too. I am sending you 2 of them. I have never seen one open before. …. once in a very big glow …………………………..

Wishing you all good luck.
All love and good wishes go to you
Sincerely
Tahalita Fry

När Timothy Good besökte Dan Fry och hans andra fru Florence 1976 berättade Dan att Tahalita inte såg farkosten när hon tog fotona. Kameran skall också ha tagit sex bilder av sig själv utan att hon rörde den. I en tidskrift med titeln Lotus leaves 1974 berättas att farkosten öppnade sig underifrån för att samla in fjärilar, insekter, damm och luft för analys.

Dan Fry tillhör de klassiska kontaktpersonerna som berättar att han träffat fysiska rymdmänniskor som är så lika vanliga jordbor att de kan röra sig fritt i samhället. Flera av hans påståenden är mycket omdiskuterade och den film han tog är uppenbarligen inte äkta. En särskild hemsida på nätet ägnas Fry och där kan man också läsa samtliga utgåvor av hans tidskrift Understanding.

Det är frustrerande att ingen amerikansk ufolog gjort en grundlig studie av Fry och hans organisations historia. Hoppas att någon tar sig an uppgiften innan gamla medlemmar hinner avlida. Det finns många frågetecken kring Fry som skulle behöva rätas ut. Den äldre generationen svenska ufologer kanske minns att han besökte Sverige 1970 och höll flera föredrag. Då berättade han bland annat för svenska journalister att hans utomjordiske kontaktman Alan befann sig i Kairo med uppgift att försöka skapa fred i Mellanöstern.

Daniel Fry (t v) diskuterar med K Gösta Rehn under Sverigebesöket 1970