Saturday, January 28, 2012

Lucius Farish 1937-2012

Från flera olika håll har jag fått den tråkiga nyheten att den amerikanske ufologen Lucius (Lou) Farish avled på ett sjukhus i Arkansas den 26 januari 2012. Lou, som led av cancer, togs in på sjukhuset i september 2011. Redan nu börjar nekrologer och minnesartiklar strömma in på diverse bloggar och nätsidor. Lou var respekterad och omtyckt i vida kretsar bland både ufologer och forteaner.

Lucius Farish 1937-2012

Jag började korrespondera med Lou 1984 efter att han skrivit till mig angående en recension i AFU newsletter. Mellan 1984-1990 utbytte vi mängder av brev, artiklar, böcker och annat material. Det var tack vare Lou jag för första gången fick läsa George Adamskis klassiska Pioneers of Space från 1949, som han frikostigt kopierade och sände till AFU. Det skulle sedan bli många paket från Arkansas, ofta med mycket sällsynt och unikt material. Särskilt uppskattade jag kopior på en mycket unik korrespondens som Lou lyckats finna. Brev som George Adamski skrev till en av sina elever, Miss Emma Martinelli, mellan augusti 1950 och november 1952, före den berömda kontakten i öknen 20 november 1952.

Lou Farish började intressera sig för ufo och forteana redan 1957 och hans många artiklar har förekommit i tidskrifter som Flying Saucer Review, Fate, MUFON UFO Journal, UFO Report med flera. 1977 tog han över ansvaret för UFO Newsclipping Service, som startats av Rod Dyke 1969. Vi har alla utgåvor i AFU och de ger en god bild av hur pressen behandlat ämnen som ufo, forteana med mera under åren.


En annan aktivitet som engagerade Lou var Ozark UFO Conference som hålls varje vår sedan 1989 i Eureka Springs, Arkansas. Många kända ufologer från hela världen har där presenterat sina undersökningar och teorier.


Lou Farish hade ett mycket stort arkiv med material han idogt samlat sedan 1950-talet. Jag hoppas det tas väl om hand och blir digitaliserat så det blir tillgängligt för alla intresserade. Bara hans korrespondens med ufologer och kontaktpersoner från hela världen måste vara en guldgruva för forskningen. Lou var särskilt intresserad av äldre historiska observationer, kontaktfall och rapporter om ufobaser på jorden. Aspekter som många vetenskapligt inriktade ufologer undviker. I sina brev till mig brukade han skämta om "seriösa" ufologer som är så rädda om sin image att de inte vågar undersöka de mera kontroversiella kontaktfallen. Samtidigt var han ganska kritisk mot John Keel som han bedömde drev sin tes om väsen i andra dimensioner allt för långt. Många känner inte till att det faktiskt var Lou Farish som hjälpte Keel med mycket av bakgrundsfakta till Operation Trojan Horse. I tidskriften Caveat Emptor 1973 skrev Lou en kritisk artikel om John Keel med den underfundiga titeln On maintaining av even Keel - om att hålla balans.


Lucius Farish bortgång gör mig ännu mera medveten om behovet av arkiv. Speciellt nu i efterhand värderar jag alla hans brev mycket högt. De innehåller mängder av intressanta referenser, information om böcker och personer och ger en insidesbild av amerikansk ufologi som är helt unik. Utan arkiv har vi ingen historia, utan arkiv blir seriös ufoforskning närmast omöjlig, utan arkiv blir ufologi enbart muntliga berättelser utan källor. Lou Farish insåg detta och försökte rädda många unika samlingar. Jag är glad att jag fick lära känna denne entusiastiske och kunnige ufolog och fortean som nu lämnat vårt kosmiska Alcatraz för fridsammare sfärer.