Thursday, January 12, 2012

Att spåra myter

När man undersöker kontaktfall och de föreställningar och idéer som presenteras inom olika grupper är det alltid intressant att försöka idéhistoriskt spåra var myterna och idéerna först dök upp. Nyligen inköpte jag en klassiker i sammanhanget The kingdom of Agarttha. A journey into the hollow earth av den franske ockultisten Alexandre Saint-Yves d´Alvyedre (1842-1909). Hans bok publicerades första gången på franska 1886. Här får vi en av de första beskrivningarna av en underjordisk civilisation med en högt utvecklad teknologi, även flygteknik.


D´Alvyedre var en kontroversiell person. Hans far lär ha sagt: "Av alla galningar jag har känt är min son den farligaste". Intressant i sammanhanget är att författaren hotades av en person med orientalisk ursprung efter att boken trycktes och d´Alvyedre lät därför förstöra alla exemplar utom två. Tidig MIB-historia kanske?

Allra först med föreställningen om Agartha var dock en annan fransman Louis Jacolliot som två år tidigare utgav Le spiritisme dans le Monde (1875). Där heter det underjordiska riket Asgartha. Man kan säga att dessa två böcker är ursprunget till dagens berättelser om underjordiska grupper som använder sig av flygande tefat. I våra tid populariserades tankarna om Agartha i den på 1960-talet mycket omskrivna The morning of the magicians av fransmännen Louis Pauwels och Jacques Bergier. Utgiven på svenska 1969 med titeln Vår fantastiska värld.


Det var väl bara en tidsfråga innan kontakter med Agartha skulle dyka upp även inom den svenska nyandligheten. Förra året kom Agartha - jordens inre värld av Mariana Stjerna. Enligt Mariana är boken dikterad av kanadensaren Timothy Brooke, som "visade sig för henne en kort stund". Han berättar att han räddats av inomjordingar från en fartygsförlisning utanför Kanada och nu lever gott i Agartha.


Jag antar att Mariana inte känner till varken Jacolliot eller d´Álvyedre men som ufolog kan det vara bra att ha kännedom om dessa föreställningars ursprung. Åtminstone om man skall ge sig in i undersökningar av kontaktpersoner. Här kan man tala om en undergroundvärld i dubbel bemärkelse.