Friday, January 6, 2012

Dokumentation av närobservationer

I sin tredje bok Tefaten är här har K Gösta Rehn ett kapitel där han presenterar en önskelista för arbetet med ufoproblemet där punkt nummer ett är "koncentration på de beviskraftiga närobservationerna". När det gäller den seriösa ufoforskningen delar jag Rehns prioritering. Noggranna undersökningar och dokumentation av närobservationer är den verksamhet som ger oss viktiga basdata för att vi ska kunna närma oss svaret på den klassiska ufogåtan. Här i Sverige har flera av oss arbetat på detta sätt vilket resulterat i ett antal böcker med specialstudier av enskilda närobservationer. Först ute var Clas Svahn och Anders Liljegren med Domstensfallet. En svensk närkontakt 1958.


I veckan fick jag en motsvarande amerikansk dokumentation av ett klassiskt fall från Kalifornien 1964. Aliens in the forest. The Cisco Grove ufo encounter. Författarna Neo Torres och Roben Uriarte är knutna till Mufon UFO Network (MUFON) i USA. Det här är ett fall som finns omnämnt i många tidigare artiklar och böcker men för första gången berättas nu hela historien där vittnet Donald Shrum träder fram.


Själva ufohändelsen är en riktig rysare och det är förklarligt att vittnet flera år efteråt led av mardrömmar och det som kallas posttraumatiskt stressyndrom. I korta drag hände följande: Den 4 september 1964 ger sig Donald Shrum, tillsammans med två vänner, ut i området Cisco Grove i Kalifornien för att jaga med pil och båge. Donald tappar kontakten med sin jaktvänner, går vilse och beslutar sig för att övernatta i en tall. På natten ser han flera ljus och en farkost landar en bit därifrån. Två humanoider och två robotar närmar sig trädet och försöker på olika sätt få Donald att ramla ner från trädet.

Teckningar från en artikel om fallet i International UFO Reporter 1995

Robotarna avger en gas som får Donald att tillfälligt tappa medvetandet men han har bundit fast sig i trädet och ramlar inte ner. Varelserna försöker klättra upp men misslyckas. Donald försöker skrämma dem med att skjuta pilar och kasta ner brinnande föremål. Detta pågår hela natten. När han sista gången vaknar efter att ha förlorat medvetandet är det gryning och varelserna och robotarna har försvunnit. Rädd men oskadd kan Donald ta sig hem och berättar för sin fru vad som hänt.

En NICAP-medarbetares teckning av händelsen i Cisco Grove

Det ska bli intressant att läsa Aliens in the forest som verkar vara en mycket noggrann dokumentation. I boken finns bland annat den originalintervju som ufologen Paul Cerny, från NICAP, gjorde med Donald Shrum 10-11 juli 1965. Recension kommer i nästa UFO-Aktuellt.

Arkivmässigt så har Anders Liljegren fortsatt köra kartonger med böcker från Evansbiblioteket till vårt ordinarie bibliotek för tillfällig förvaring. I går lyckades Anders frakta inte mindre än 18 kartonger. Ett tungt jobb som kräver stadiga kärror. Nu börjar det bli ganska tomt i Evansbiblioteket och vi kan börja planera för inflyttning i den nya bibliotekslokalen.

Evansbiblioteket är snart tömt

Saneringsfirman skall kolla fukten nästa vecka och om allt är ok börjar murning, målning, snickeri och golvarbeten vilket beräknas ta 3-4 veckor. Har vi tur kan det alltså bli inflyttning i nya Evansbiblioteket i slutet av februari. Något att se fram emot.