Monday, January 2, 2012

Tidskriftslagret klart

Sommaren 2010 flyttades UFO-Sveriges lager med gamla årgångar av UFO-Aktuellt från stugan i Ulunda utanför Enköping till en källarlokal i Norrköping. Dessutom tillkom den stora samling äldre nummer av tidskriften Sökaren som UFO-Sverige fick överta efter redaktören Sven Magnussons död 2008. Sammantaget handlar det om tusentals tidskrifter som, skulle det visa sig, låg blandade lite hur som helst i kartonger. Dessutom var många kartonger trasiga och måste bytas ut. Alltsedan dess har jag ägnat många arbetstimmar åt att försöka skapa ordning i lagret. Och i dag kunde jag äntligen avsluta projektet.

Före

Efter


Nu är samtliga årgångar av UFO-Aktuellt och Sökaren kronologiskt sorterade i riktiga arkivkartonger som gör det lätt att hitta enskilda nummer. Det visar sig också att en del äldre nummer av UFO-Aktuellt som tidigare varit slutsålda nu, genom bland annat donationer, åter finns att köpa. Så passa på du som vill komplettera dina samling av gamla årgångar. Dessutom går det nu att beställa de flesta äldre nummer av Sökaren. Beställningar skickas enklast till Sven-Olov Svensson på AFU: svenolov1949@gmail.comTidskriften Sökaren var en unik kulturtidskrift som jag saknar i dag. Trots att inriktningen i huvudsak var livsåskådningsfrågor och debatt så hade Sven Magnusson en bred agenda och där fanns artiklar om ufo, forteana, parapsykologi med mera. Man skulle kunna säga att Sökarens ideologiska linje var en parallell, vad gäller livsåskådningsfrågor, till den tredje vägens ufologi som UFO-Sverige driver. Varken skeptiskt förnekande eller naiv tro. Sven Magnusson var mån om kvalitet på det som publicerades och att inte kommersialisera Sökaren för att få fler prenumeranter. Han lät också i demokratisk anda både förespråkare och motståndare till olika ståndpunkter komma till tals.

Sven Magnusson 1930-2008

Följande kloka ord av Sven Magnusson står sig väl i dag:
”Okunnighet är naturlig. Man föds ju inte rik på kunskaper. Men man kan beträda en klok sökarväg, lyssna till kunniga men kritiska personer, läsa god litteratur och inte naivt acceptera allt. Att gå en klok sökarväg består i hög grad i att öka sina kunskaper, skärpa sitt förstånd och efter granskning lämna åskådningar som inte har en god grund i erfarenhet och förnuft. Den kritiskt undersökande tanken är sökarinstrumentet nummer ett.”