Thursday, January 26, 2012

Spännande utveckling för UFO-Sverige och AFU

På UFO-Sveriges styrelsemöte i Ängelholm beslutade vi att övergå till enbart enskilt medlemsskap i riksorganisationen. Det föll på min lott att komma med ett förslag till reviderade stadgar till nästa styrelsemöte för slutgiltigt beslut på riksstämman i Örebro. Det blir ganska omfattande ändringar eftersom medlemskap och rösträtt i stadgarna tidigare i hög grad knutits till att UFO-Sverige består av lokalföreningar som utser representanter till riksstämman. Traditionell föreningsverksamhet är på tillbakagång och här måste UFO-Sverige hänga med i utvecklingen även vad gäller organisationsstruktur.

Efter mötet har jag diskuterat med Clas Svahn att vi samtidigt borde se över formuleringarna i UFO-Sveriges målsättningsparagraf och idéprogram. Arbetet med ufofrågan har en sådan bredd och kopplingar till så många närliggande ämnen att det i stadgar och idéprogram bör framgå att UFO-Sverige även undersöker och dokumenterar andra fenomentyper. Det handlar då främst om forteana, kryptozoologi och diverse paranormala fenomen. I praktiken är ju redan så fallet som alla läsare av UFO-Aktuellt och våra böcker noterar. Ta bara som exempel avdelningen Kryptizkt av Richard Svensson i UFO-Aktuellt. Men skälet är också att vi bland annat genom Hilary Evans donation till AFU har en av världens största samlingar av böcker och tidskrifter inom forteana och paranormala fenomen. Med andra ord utmärkta förutsättningar att också studera dessa fenomenkategorier. Att gränsen mellan ufo och forteana håller på att suddas ut konstaterade jag redan 1977 i en recension av Phenomena, en bok skriven av John Michell och Robert J M Rickard.


Jag ser den här som en intressant och spännande utveckling både vad gäller UFO-Sverige och AFU. Trots våra namn blir vi inte enbart rena ufoorganisationer. Det bör locka fler medlemmar att ansluta sig och kommer dessutom att bli en intellektuell utmaning för alla aktiva fältundersökare. Man behöver inte ha varit med länge som fältundersökare för att inse att ufofenomenen ofta har koppling till andra typer av gåtfulla och svårförklarliga händelser. Att utveckla kunskap och kompetens inom dessa närligggande områden blir en stimulerande utmaning för UFO-Sverige.

Ett liknande försök till breddning har faktiskt tidigare gjorts i UFO-Sveriges historia. 1983 inledde UFO-Sverige ett samarbete med den dåvarande Föreningen för psykobiofysik. I en gemensam ledare i UFO-Sverige-Aktuellt nr. 4, 1983 undertecknad Christer Nordin, Jan Fjellander och Håkan Ekstrand skrev man: "Vår erfarenhet av ufofenomenen är att vi kraftigt måste bredda vårt intresseområde och inte enbart syssla med sådant som så att säga är typiskt uforelaterade fenomen. När och om vi någonsin kommer att förstå ufogåtan så kommer med största säkerhet resultatet också vara att vi måste omvärdera mycket av vår så kallade kunskap om den s k verkligheten."


Samarbetet avbröts av olika skäl 1985 och Föreningen för psykobiofysik lades ner efter några år. Jan Fjellander är i dag aktiv inom Sällskapet för parapsykologisk forskning. UFO-Sverige, som genomgått en svår kris 1980, var då ännu en ganska ung organisation och kvaliten på det material som togs in i diverse udda ämnen i dåvarande UFO-Sverige-Aktuellt var kanske inte alltid så hög. Det speglade snarast något av ideologisk vilsenhet. I dag med den tredje vägens ufologi och kritisk granskning och undersökning av olika fenomen finns helt andra förutsättningar.

Jan Fjellander håller föredrag på UFO-Sveriges riksstämma i Köping 1979

På AFU-fronten händer det en hel del. Vi har nyligen anställt en ny Fas3-medarbetare, Roland, som kommer att arbeta med digitalisering av kassettbandband samt en person som arbetstränar 20 timmar i veckan. Han kommer att arbeta med klippsamlingen. Leif Åstrand har snart skannat in hela K Gösta Rehns korrespondens, en mycket värdefull samling som nu äntligen också blir digital och därmed lättare åtkomlig samt bättre skyddad. Och så håller vi på att förhandla med Hyresbostäder om en nionde lokal för AFU. Tänkt som en skanningscentral intill våra nuvarande marklokal.