Friday, December 30, 2011

Gott Nytt År

Sista arbetsdagen för i år på AFU är avverkad och nu är det bara att se fram emot 2012. "De fyras gäng", Anders Liljegren, Leif Åstrand, Sven-Olov Svensson och jag har hållit i gång verksamheten i våra arkivlokaler under mellandagarna. Och fått en hel del arbete uträttat. Jag har jobbat med den senaste donationen av material från UFO-Sundsvall samt UFO-Aktuelltlagret, Sven-Olov har sorterat tidskrifter i D-arkivet, Anders har strukturerat den stora pressklippsamlingen från Charles Fort Institute (CFI) i London och Leif testat bästa sättet att skanna pressklippen.

Anders Liljegren sorterar mappar från Charles Fort Institute

Denna mapp hade rubriken Lake monsters

Den samling presslipp som Clas Svahn och Håkan Ekstrand hämtade från CFI i London för en tid sedan är bara en liten del av de tiotusentals klipp som vi hoppas kunna rädda och skanna. Det blir ett tufft jobb att skanna denna gigantiska samling men om inte AFU gör det så förstörs den snart i den fuktiga källarlokal i London där den nu förvaras. Om allt går som det ska hämtar Clas och Håkan resten av samlingen våren 2012.

Då och då får jag frågor både genom bloggen och föredrag från personer som vill sätta sig in i ufofrågan och undrar vilka böcker de skall läsa. En inte alldeles enkel fråga att besvara. Jag brukar faktiskt inte rekommendera mina egna böcker eftersom de till stor del berör de mera komplicerade kontaktfallen inom ufologin. Undantaget är då En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010 för den som vill få en bild av den svenska uforörelsen. Den bok som bäst ger en sammanfattning av klassiska svenska ufofall är UFO-mysteriet av Clas Svahn. Den har några år på nacken (1998) men är en god introduktion till den svenska scenen.


När det gäller den internationella litteraturen skulle jag nog i dag välja UFOs. Generals, pilots, and government officials go on the record av den amerikanske undersökande journalisten Leslie Kean. Sedan läsa böcker av ufologer som Allen Hynek, Jacques Vallee, Timothy Good, Jerome Clark och Richard Dolan, för att välja några.


Vill man gå vidare så handlar det snarast om att bestämma intresseinriktning inom ufologins sällsamma värld. Oavsett vilken aspekt man väljer att fördjupa sig inom så är litteraturutbudet enormt. För den filosofiskt och humaniorainriktade ufologen så finns det i sammanhanget ett roligt citat av den franske ufologen Aimé Michel som Jacques Vallee bland annat citerar i sin dagbok Forbidden science. Volume two (s. 68): "Ufology is not a science but a process of initiation. One starts with field investigations and ends up studying Arab mystics...".

Och visst finns det en existentiell dimension i ufologin. Till och med den tämligen cyniske journalisten John Keel avslutar sin klassiska Operation Trojan Horse med följande ord: "In 1966, I was a lifelong atheist raised in the hard school of objective journalism... But my experiences over the past few years have changed both me and my outlook... I have dealt with thousands of honest, sincere witnesses by mail, phone, and in person. My scepticism has melted away, and I have turned from science to philosophy in my search for the elusive truth."


Med dessa filosofiska nyårstankar önskar vi på AFU Ett Riktigt Gott Nytt År 2012.

Gott Nytt År önskar er bloggare och AFUs skyddsgudinna Alienna