Saturday, December 17, 2011

Dubbla styrelsemöten

Det har varit en intensiv lördag med styrelsemöte både för Arkivet för UFO-forskning och UFO-Sverige i vår nya lokal. Jag var på plats redan före nio för att ordna fika för alla långväga resenärer. Strax efter tio kunde vi köra igång ett styrelsemöte för AFU. Först på dagordningen stod ett besök i lokalen intill som tidigare varit en matvaruaffär. Efter renovering skulle den säkert kunna fungera som arbetslokal var vår bedömning. Men allt hänger förstås på ekonomin.

Fr v Roger Ersson, Anders Liljegren, Håkan Blomqvist, Clas Svahn

Vidare diskuterades utvecklingen av Fas 3-anställda under 2012 och hur det påverkar prioteringen av olika skanningsprojekt. Det finns en närmast oändlig mängd material som skall skannas och digitaliseras men problemet är att hitta rätt personer för jobbet. Mera konkret kunde vi besluta om förändringar i styrelsen. Jag går in som ordförande för AFU medan Anders Liljegren blir ekonomi- och verksamhetsansvarig och Tobias Lindgren revisor. Några nya personer valdes också in i AFU:s styrelse: Leif Åstrand, Carl-Anton Mattsson och Ole Jonny Braenne från Norge. Vi beslutade också om att inrätta ett så kallat international advisory board, en rådgivande grupp bestående av medarbetare, donatorer och sponsorer från andra länder. Mycket positivt för AFU är att Anders Liljegren från och med december 2011 tagit delpension och kommer att arbeta på arkivet måndagar och tisdagar.

Fr v Gunnar Karlsson, Carl-Anton Mattsson, Anders Liljegren, Roger Ersson, Mats Nilsson

Efter AFU-mötet blev det bilfärd till Hageby centrum och gemensam lunch. Några passade på att kalasa på det julbord som erbjöds medan andra valde bland den ordinarie menyn. Vid tvåtiden var det dags för dagens andra evenemang, UFO-Sveriges styrelsemöte. Den kommande riksstämman i Örebro 5 maj diskuterades och vi enades om lämplig lokal och föredragshållare. Lite mera detaljer kring vårens dykningar i sjön Nammajaure presenterades samt förslag på personer som kan arbeta med UFO-Sveriges hemsida. Nästa styrelsemöte blir i Ängelholm 21 januari på vår traditionella mötesplats Hotell Lilton.

Och så inga ombordtagningar under styrelsemötet, förmanar Clas Svahn

Det var roligt att kunna visa den nya lokalen för UFO-Sverigegänget. Anders Liljegren berättade vilket arbete som utförs av våra olika Fas 3-medarbetare, personer som arbetstränar och volontärer. Och lite om planerna vad gäller renovering av AFU:s olika lokaler och allmänna framtidsplaner. Dagen avslutades som vanligt med att Clas Svahn hämtade in åtskilliga kassar med donationer till AFU. Mängder av böcker, tidskrifter med mera som skall katalogiseras och ordnas. Julaftonskänsla som vanligt när alla nyfiket bläddrade i dagens skörd av material.Tobias Lindgren, Clas Svahn och Roger Ersson med dagens skörd av donerat material

När det gäller nya böcker fick jag i veckan det senaste alstret från den mycket produktiva ufologen Nick Redfern. Den här gången har han skrivit om alla de påståenden och myter som finns kring hemliga baser, underjordiska anläggningar, hemliga militära projekt med mera. Boken har fått den lämpliga titeln Keep out! Om tiden medger blir det en recension i UFO-Aktuellt.