Saturday, March 26, 2011

Ufo som kontrollsystem

Har ägnat lördagens förmiddag åt arbete i våra arkivlokaler, satt upp en av Arnold Idebrings ufoemblem, ordnat UFO-Sverige material i pärmar och ramat in fotot på Hilary och Mary Evans. Det har nu funnit sin plats i E-lokalen, det som vi också kallar Evansbiblioteket.I veckan kom åtta kassettband från ufologen Heikki Virtanen, nu bosatt i Åbo, Finland. På 1980-talet skrev han en 20-poängsuppsats i etnologi vid Stockholms universitet. Det var en kort historik över Ifologiska sällskapet. Som en del av sin research för uppsatsen intervjuade han tio personer med anknytning till föreningen, bland annat Ernst Linder, Jan-Erik Janhammar och Ivan Troeng. Huvuddelen av dessa band har han nu skickat till mig för digitalisering. Ett historiskt mycket värdefullt material. Tre band saknas men jag hoppas även de kommer till rätta.

På min hemsida har jag idag också lagt ut en artikel jag skrev för Sökaren 1985. Det är en dokumentation av den närobservation som Peggei Robert gjorde hösten 1973. Händelsen är en god illustration till Jacques Vallees teori om ufo som kontrollsystem. En septemberkväll 1973 observerade Peggei från sin bil en tefatsformad farkost med fönster strax utanför Sandviken. Ur fönstren strömmade ett gult sken och i skenet såg Peggei varelser röra sig fram och tillbaka.

Peggeis egen teckning av farkosten

Efter observationen upplevde hon en väldig trötthetskänsla och en märklig "kraft" som rörde sig inom hennes kropp. Men det intressanta är den psykologiska effekten. Peggei hade tidigare varit en "egotrippad materialist" men började efter observationen söka andra livsvärden. "Nu visste jag ju att det fanns någonting annat i andra dimensioner, liv som är annorlunda och mera utvecklat", säger hon som förklaring.

Peggei Robert 1 september 1984

Peggeis upplevelse är inte unik. Och det var händelser av denna typ som fick ufologen Jacques Vallee att lägga fram teorin om ufo som ett kontrollsystem. Han spekulerar om att en jordisk grupp mycket väl skulle kunna använda ufo som ett sätt att åstadkomma kulturella och sociala förändringar. Education through astonishment - utbildning genom förvåning kunde man kanske kalla det.

Det kan vara intressant att notera parallellen till teorier om den första tidens spiritistiska fenomen. Enligt teosoferna Charles Leadbeater och Annie Besant så skapades en del av 1800-talets mycket fysiska paranorala fenomen av en hemlig jordisk grupp som går under namnet The Yucatan brotherhood. Syftet var att bryta den materialistiska världsbilden genom att få forskare att undersöka olika former av framförallt materialisationsfenomen. Leadbeater, som själv påstår sig ha träffat medlemmar av denna grupp, beskriver i sin bok The astral plane, s. 142-147 hur denna hemliga gruppering arbetar. Spekulativt naturligtvis, men en fascinerande variation på Vallees teori. Oavsett svaret så kan vi konstatera att Peggei Roberts liv helt förändrades av ett ufo den där höstdagen 1973.