Friday, December 31, 2010

Ufoåret 2010

Så har det blivit dags att samanfatta ufoåret 2010. Det är bara att konstatera att det varit ett ovanligt framgångsrikt år på många sätt. Alla som följer UFO-Sveriges olika bloggar har kunnat notera den positiva trenden. Roligt att flera ufologer bloggar vilket ger intresserade en mycket god inblick i vad som sker på ufofronten. Även internationellt kan man följa utvecklingen, speciellt inom AFU, genom Anders Liljegrens engelska blogg.

Ett riktigt lyft under året har varit fortsättningen på Fas3-jobb i AFU. Genom de anordnarbidrag vi får från Arbetsförmedlingen har vi kunnat satsa på nya datorer, skannrar, skrivbord, bokhyllor, kontorsmaterial med mera på ett sätt som varit otänktbart tidigare. Det har inneburit en professionalisering av verksamheten och lagt grunden för flera stora skannings- och digitaliseringsprojekt som vi kunnat ansvara för.

Leif Åstrand skannar BUFORA-dokument

2010 har annars varit de stora donationernas år där AFU kunnat förvärva mycket fina internationella ufosamlingar. I april anlände 400 kilo material från ufologen och österrikaren Luis Schönherrs dödsbo. Vidare har samlingar kommit från flera svenska ufologer bland andra Sören Andersson, Roger Ersson och Jan-Ove Sundberg.

Carl-Anton Mattsson (t v) och Roger Ersson med den samling han donerade till AFU

Men de verkligt unika samlingarna anlände på Luciadagen till AFU då en Schenkerbil kom med elva pallar ufomaterial från Hilary Evans samt föreningarna BUFORA och Contact International i England. Bara Evanssamlingen rör sig om cirka 9.000 titlar och är utan jämförelse den största donation som AFU någonsin fått. Samlingen ger oss ännu flera skäl att kalla oss världens största ufoarkiv.

Böcker från Evanssamlingen 

För egen del kan jag glädja mig åt att min bok En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010 kunnat publiceras i år. Med god hjälp från kollegor har redan en tredje upplaga tryckts. Min förhoppning är att boken skall fungera som en god introduktion till UFO-Sveriges historia och arbete och inspirera flera att engagera sig i det som jag vill kalla Sveriges mest spännande folkrörelse.


I och med att allt fler, även internationellt, vänder sig till AFU för att donera ufomaterial så känner jag och  övriga medarbetare ett ännu större ansvar att arkivets verksamhet skall kunna fortsätta stabilt i framtiden. Jag vill därför passa på att tacka alla våra trogna sponsorer som år efter år hjälper oss ekonomiskt. Hur länge Fas3 kommer att fortsätta vet vi inte så därför är det extra viktigt att vi får behålla alla sponsorer och helst också få ännu fler. Du som kan tänka dig att donera en femtiolapp i månaden eller mer tänk då på AFU och sätt in pengarna på vårt plusgirokonto 49 07 14 - 3 Arkivet för UFO-forskning. Många bäckar små...


Slutligen vill jag önska alla bloggläsare ett riktigt Gott Nytt År