Thursday, December 23, 2010

God Jul

Så var det dags för vår kultur att fira den intressanta ufoobservationen i Palestina år 0. Det var som bekant flera vittnen till händelsen:
"När de hade hört konungens ord, foro de åstad, och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att den kom över det ställe där barnet var. Där stannade den." (Matteus 2:9)


Det hela utvecklar sig till ett komplicerat kontaktfall med flera observationer av nordic aliens och paranormala budskap. Om huvudvittnet Maria berättar man:
"Och ängeln kom till henne och sade: Hell dig, du högtbenådade! Herren är med dig... Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära." (Lukas 1:28-29)

Nu hade Riksorganisationen UFO-Sverige som bekant inga aktiva fältundersökare i Palestina vid den här tiden vilket kan förklara den bristfälliga dokumentationen. Saken komplicerades ytterligare av att kommande makthavare beslutade sig för att det budskap som sedan kopplades till fallet skulle anses normgivande för alla och gälla som lag. Ett gott råd till makthavare är alltså att undersöka flera kontaktfall och visa lite större ödmjukhet i fråga om vad som skall anses kulturellt normgivande.

En riktigt God Jul önskar jag alla mina bloggläsare