Wednesday, December 29, 2010

Arkivering och idéhistoria

De här lugna mellandagarna har jag hunnit med en hel del AFU-jobb. Det är skönt att se gamla högar med osorterat material minska. Igår passade Sven-Olov Svensson och jag på att öppna några fler lådor märkta ufo i Hilary Evanssamlingen. Och det tidigare intrycken förstärktes ytterligare. En otroligt fin och välbevarad samling där till och med omslagen finns kvar i gott skick på böcker från 1950-talet. Sven-Olov och jag turades om med glada utrop över nya fynd i lådorna.

Sven-Olovs glädjs åt de fina gamla ufoböckerna i Evanssamlingen

Den mesta tiden har jag fortsatt ägna åt sortering och arkivering av UFO-Sveriges föreningsarkivalier. Ordnade tre pärmar kronologiskt med den tele-logg som skrevs på UFO-Sveriges kansli mellan 1993-1995. Alla inkommande samtal registrerades noga på ett papper med uppgift om person, ärende och åtgärd. Ett sociologiskt intressant material som visar vilka personer som kontaktar en ufoorganisation och i vilket syfte. Har också ordnat upp Mellersta UFO-distriktets föreningsarkivalier. Det var ett försök att skapa fungerande distrikt och öka samarbetet mellan grupperna i UFO-Sverige 1988-1990. Det bestod av av Gävleborgs UFO-förening, Västergbergslagens UFO-förening, Siljansringens UFO-grupp och Sala amatörförening för tvärvetenskap. Ordförande och initiativtagare var Roland Östlund från Gävleborgs UFO-förening.

Roland Östlund på Lersäterskursen 1977 

Åren 1987 till 1990 var en nedgångsperiod för UFO-Sverige som då också hade konkurrens av dåvarande Riksföreningen UFO-Luftrumsbevakning. Som bekant vände utvecklingen i positiv riktning 1991 i och med att Clas Svahn valdes som ordförande för UFO-Sverige.

Idag hade AFU åter besök av Cristoffer Olsson från Linköping. Han arbetar med en b-uppsats i idéhistoria vid Linköpings universitet. Temat är bland annat hur UFO-Sverige arbetat med frågan om vetenskap och skepticism. Cristoffer köpte min bok om UFO-Sveriges historia plus Främlingar på vår jord. Han fick också med sig UFO-Sveriges äldre stadgar och idéprogram som basmaterial. Det är bara att önska Cristoffer lycka till med uppsatsen.

Cristoffer Olsson skriver idéhistoria om UFO-Sverige

Måste också passa på att ge en eloge till vår arkivarie Sven-Olov Svensson som sorterat in alla de stora samlingar av tidskrifter vi fått den senaste tiden. Det rör sig om flera tusen exemplar som nu står prydligt i sina boxar i D-arkivet.

En av tusentals tidskrifter som Sven-Olov sorterat i boxar