Saturday, March 10, 2012

Umeå UFO-förening och Goethes Faust

I mitt arbete med att ordna föreningsarkivalier i AFU har nu turen kommit till Umeå UFO-förening som jag ägnat några timmar åt de senaste dagarna. Den startade redan 1977 med Tommy Olsson som ordförande. Föreningen var mycket aktiv under några år i slutet av 1970-talet med föredrag, observationskvällar, studiecirklar med mera. I verksamhetsberättelsen för 1978 noteras inte mindre än 48 sammankomster och 30 medlemmar.

Västerbottens Folkblad 25 februari 1978

Intresset bland medlemmarna dalade dock och 1984 upphörde verksamheten. Kvar blev kassören Göran Sundqvist som fungerade som kontaktman till UFO-Sverige. Tio år senare funderade Per Häggström i Vännäs på att återuppliva föreningen och han tog kontakt med Göran. Resultatet blev att Umeå UFO-förening återuppstod i januari 1995 med Per Häggström som ordförande.

Per Häggström i Grafiska fackföreningens tidskrift TenFour nr 1, 1995

Nu satsade man mycket på rapportundersökningar. 1997 deltog fyra medlemmar i en lokal fältundersökarkurs arrangerad av Steve Sandström i UFO-Skellefteå. Men verksamhetsberättelserna skvallrar också om många andra aktiviteter som filmkvällar, föredrag för allmänheten, "rapportläsning ute i det fria med fika", studiecirkel i astronomi, campinghelg och grillkvällar. Man producerade också ett eget medlemsblad, Galaxen, som utkom med två nummer 1998.


Ordförande de sista två åren var Anders Johansson. Jag ringde upp honom i dag och han berättade att i slutet av 1998 var bara några få medlemmar kvar och ingen som ville bli ordförande så Umeå UFO-förening lades ner. Anders har en pärm med material kvar som han lovade skicka till mig. Slog också en signal till Göran Sundqvist som ska kolla om han har något föreningsmaterial att skicka. Pratade även med Per Häggström som berättade att han skickat allt material till Stewe Sandström.

Ska man studera ufofenomen får man inte vara låst vid dagens rymdtolkningar och paradigm. Det har påpekats av många ufologer. Man kan hitta ufofenomen i de mest skilda sammanhang. Till exempel i den klassiska berättelsen om doktor Faust, mästerlikt tolkad av Goethe. En natt går Faust till en korsväg. Där visar sig en "eldsprutande drake" i luften och ett eldklot flyger ner mot Faust. Eldklotet spricker och ur stiger en munk.


En annan källa som Desmond Leslie hänvisar till i Flying saucers have landed är Autobiography of a yogi av Paramhansa Yogananda. Här redovisas mängder av fenomen som dyker upp i moderna ufosammanhang bland annat ett ljusklot som "landar" och blir en materialiserad människa. I det här fallet framträder Yoganandas lärare Lahiri Mahasaya. Den svenska upplagan, Mitt liv som yogi, som publicerades av Natur och Kultur 1949 är starkt förkortad. Nu har jag skaffat den oavkortade originalupplagan och det skall bli intressant att se vad som fattas av fenomenbeskrivningar i den svenska översättningen.