Thursday, March 22, 2012

Riksstämma i Örebro

Lördagen den 5 maj är det dags för UFO-Sveriges årliga riksstämma och UFO-Expo. Den här gången kommer vi att hålla till i A-huset, Jordgatan 6 i Örebro. Tider och program kommer att meddelas i nästa UFO-Aktuellt och på UFO-Sveriges hemsida. Förra gången UFO-Sverige höll riksstämma i Örebro var 1976. Den gången samlades inte mindre än 400 personer för att lyssna till föredrag i Risbergska skolan.

Bärgslagsbladet 23 mars 1976

Föredrag samlade stora skaror under 1970-talet. Det är intressant att notera att i pressklippet ovan beklagar UFO-Sverige att det bara kom 400 åhörare. Året innan vid rikstämman i Västerås hade man drygt 600 åhörare. Och på den interna stämman deltog cirka 90 personer. Det var sannerligen andra tider. Några av föredragshållarna vid riksstämman 1976 var bland andra Jan Fjellander, Anders Palm och Henry Svensson.

Henry Svensson i talarstolen


Ufolog vid riksstämman 1976. Någon som vet namnet?

En historiskt viktig förändring för UFO-Sverige inträffade vid den interna stämman 1976. Under riksorganisationen fem första år fungerade UFO-Motala som centralgrupp, det vill säga styrelse. Ordförande var då Carl-Axel Jonzon. Vid stämman 1976 valdes Köpings UFO-förening som centralgrupp vilket fick till följd att Thorvald Berthelsen blev ordförande för UFO-Sverige. Därmed inleddes en ny epok i organisationens historia.

Köpings UFO-förening 1976. Fr v Erik Pettersson, Anne-Marie Milianowicz, Karl-Olof Pettersson, Thorvald Berthelsen, Tommy Thörning, Mille Milianowicz, Inge Olsson, Ingvar Damm

Thorvald Berthelsen var den nya kraften som UFO-Sverige behövde. I två omgångar under 1975-76 genomförde han, tillsammans med medlemmar i Köpings UFO-förening, massiva informationskampanjer. Under fem hektiska veckor, 10 november till 15 december 1975, hölls informationsaftnar med föredrag i 22 olika städer. Intresset var stort och ofta var lokalerna fullpackade till bristningsgränsen. En andra etapp informationsaftnar genomfördes 3 februari till 23 mars 1976 då 12 städer besöktes. Tack vare denna marknadsföring bildades en mängd ufoföreningar runt om i Sverige. Med denna bakgrund var det naturligt att Thorvald Berthelsen valdes till ordförande 1976.

Thorvald Berthelsen 1976

Thorvald och Köpings UFO-förening var också initiativtagare till UFO-Sverige första kurs för fältundersökare. Den hölls 24-25 september 1977 på kursgården Lersäter strax norr om Köping. Det bidrog till en kvalitetshöjning vad gäller undersökning av uforapporter. Kursen har därefter hållits varje år och fungerar, liksom rikstämmorna, som trevliga sociala träffar för Sveriges ufologer.


Vi kanske inte kan räkna med 400 deltagare vid årets rikstämma och expo men man vet ju aldrig. Intresset för ufo går i vågor och oavsett antal deltagare ser jag fram emot att möta gamla och nya ufovänner.