Sunday, March 4, 2012

Ufoföreningar och framtiden

I början av året kom sista numret av tidskriften UFO-Nytt, utgiven av Västerbergslagens UFO-förening sedan 1977. Nu går tidskriften i graven och dessutom läggs föreningen ner och övergår till att bli en informell undersökningsgrupp. Ordförande Gudrun Andersson bildade redan 1975, tillsammans med fyra andra kvinnor, Bärke UFO-förening. 1976 slogs den samman med Ludvika UFO-förening och antog namnet Västerbergslagens UFO-förening.


I veckan fick jag ett mejl från Mats Nilsson som meddelade att man vid årsmöte med Enköping-Sala UFO-förening beslutat att lägga ner föreningen och istället fungera som undersökningsgrupp från och med sista december 2012. Trenden att gamla ufoföreningar lägger ner håller i sig och nu finns bara två formella föreningar kvar i UFO-Sverige, Skaraborgs UFO-förening och Malmö Interplanetariska Sällskap (MIS). Arkivet för UFO-forskning är som bekant en stiftelse.

Skaraborgs UFO-förening på besök i AFU 9 maj 2010

För den gamla stammen av ufologer kan det kännas sorgligt att lokala ufoföreningar försvinner. Många har både glada och spännande minnen från sin aktiva tid i olika lokala ufogrupper under 1970-1990-talen. Här har slitstarka vänskapsband knutits i samband med föredrag, studiebesök, observationskvällar, fester och andra aktiviteter. För mig som varit med sedan 1970 och de senaste åren ägnat mycket tid åt UFO-Sveriges historia är det alltid med en känsla av nostalgi att bläddra i gamla föreningspärmar i AFU.

Gunnar Karlsson och Gudrun Andersson på UFO-Sveriges styrelsemöte i Enköping 29 augusti 2009

Att det aktiva ufoarbetet i dag inte huvudsakligen kanaliseras genom lokala ufoföreningar innebär dock inte att den trevliga och viktiga sociala sammanhållningen inom UFO-Sverige försvunnit. Riksorganisationens ufologer möts och umgås i riksstämmor, kurser för fältundersökare, årlig fest på hotell Lilton i Ängelholm, studiebesök på Arkivet för UFO-forskning med mera.

UFO-Sverigegänget på riksstämma i Kalmar 21 maj 2010

Ändå finns det anledning att fundera över UFO-Sveriges organisationsstruktur. Nyligen har styrelsen beslutat att medlemskap i UFO-Sverige skall bygga på enskilt medlemskap och jag har fått i uppdrag att komma med förslag till reviderade stadgar till riksstämman i Örebro i maj. I mitt förslag föreslår jag även att arbetsformen undersökningsgrupp försvinner. Undersökningsgrupp infördes som begrepp i stadgarna för ett antal år sedan då ufoföreningar lades ner och ville fungera som informella grupper. I praktiken har det dock blivit så att det rör sig om en eller kanske två personer som är kvar som aktiva. Bättre då att tala om lokala representanter, som nu blivit UFO-Sveriges förlängda arm runt om i landet. Organisationsstrukturen blir då styrelse, lokalföreningar, lokala representanter, enskilda medlemmar. Enklare och mindre byråkratiskt. Beslut i frågan tas vid rikstämman.


Den tekniska utvecklingen har inneburit att sociala strukturer ändrats. Men även andra faktorer har säkert också påverkat att föreningssverige i dag ser annorlunda ut. Som riksorganisation måste naturligtvis även UFO-Sverige hänga med i utvecklingen. En fortlöpande diskussion om bästa sättet att i organiserad form arbeta med ufofrågan måste alltid hållas levande.