Monday, November 28, 2011

Londonbesök

Den här helgen har AFU haft besök av Alexandra Grandpierrre från London. Hon arbetar bland annat med att försöka bygga upp ett ufomuseum i en lämplig lokal i London. För ändamålet hoppas hon kunna hitta sponsorer som kan donera 200 000 pund. Det låter knappast som ett realistiskt projekt. Men det blir intressant att se hur det hela utvecklar sig.

Alexandra Grandpierre

Alexandra besökte AFU för att titta på våra samlingar och få idéer för sitt museum. Hon är också engagerad i Remote Viewing Institute och tränar personer i att utveckla denna paranormala förmåga. Ett fascinerande ämne som Anders och jag diskuterade med henne under en söndagslunch på Hageby centrum. Alexandra berättade bland att att förmågan tycks fungera cykliskt, det vill säga fungera bättre undervissa perioder.

Anders Liljegren och Alexandra Grandpierre diskuterar remote viewing under en lunch

Söndagen ägnade jag också åt att bära över alla tavlor med mera från A-lokalen till vår nya arbetslokal. Eftersom det faller på min lott att sköta den estetiska utformningen av lokalen så gjorde jag ett försök att hitta lämpliga platser för många av våra tavlor, affischer och emblem. Tämligen nöjd med resultatet men det är tråkigt att vi bara kan visa en liten del av våra samlingar. Det får väl bli någon gång i vårt eget museum.


Som Clas Svahn nyligen berättade i sin blogg har Carl-Anton Mattsson och Mats Nilsson varit i Sundsvall och hämtat en hel billast med material från den gamla föreningen UFO-Sundsvall, som startade redan i januari 1971. Det rör sig om böcker, tidskrifter, pressklipp, korrespondens, föreningsarkivalier med mera och det skall bli mycket spännande att gå igenom detta gamla material när det kommer till AFU.