Sunday, August 21, 2011

Ufoföreningarnas framtid

Helgen har jag bland annat ägnat åt att skriva frågor till fältundersökarkursens tipspromenad på Hållsta konferens i oktober och visat AFU för Göran och Susanne från Göteborg. De var och lyssnade på föredragen vid UFO-Sveriges rikstämma i Borås i våras. Nu passade de på att besöka arkivet, köpa litteratur och äldre nummer av UFO-Aktuellt.

Mesta delen av helgen har jag dock ägnat åt att ordna arkivalierna för två nedlagda ufoföreningar, UFO-Z i Östersund och UFO-Skellefteå. Stewe Sandström var den drivande kraften i UFO-Skellefteå under de aktiva åren 1993-1997. UFO-Z tillhör en av UFO-Sveriges äldre föreningar. Den fanns mellan 1978-1998. Verksamhetsberättelserna visar en stor aktivitet med föredrag, utställningar, observationskvällar, studiecirklar, rapportundersökningar och besök i Hessdalen.

Eva-Maria Malmqvist från UFO-Z på Expo-Norr i Östersund sommaren 1991

Men som de flesta ufoföreningar så upphörde verksamheten och kvar finns endast lokala representanter. Det här gäller naturligtvis inte bar ufoföreningar utan är en allmän tendens i det svenska föreningslivet. Mycket beror på den nya kommunikationstekniken. Det är helt enkelt inte nödvändigt att träffas i samma utsträckning som förr för att arbeta med en viss fråga.


Även om traditionella ufoföreningar försvinner mer och mer så tror jag ändå att det finns en verksamhet som har framtiden för sig och det är föreläsningar. Ett exempel är Malmö interplanetariska sällskap (MIS) som fungerat som föreläsningsförening sedan 1958. Att lyssna till och kunna ställa frågor till författare och sakkunniga personer kommer det sannolikt alltid att finnas behov av. Jag skulle kunna tänka mig att det framöver bildas rena föreläsningsföreningar inom UFO-Sverige. Föreningar som då har ett brett utbud av ämnen som, förutom ufo, forteana, parapsykologi, esoteriska traditioner, folktro, astronomi, underrättelseväsen, flyghistoria, meteorologi med mera - allt med viss koppling till ufo som ämne.


Vid sidan om denna verksamhet finns förstås UFO-Sveriges kärnverksamhet i undersökning av ufofenomen, utbildning av fältundersökare etc. Vi människor är ju sociala varelser så behovet av att träffa likasinnade kommer alltid att finnas i någon form. Men formerna förändras med kultur- och teknikutveckling. Det blir intressant att följa hur uforörelsen kommer att påverkas av tidens gång.