Thursday, August 18, 2011

MUFON och forskningsideologi

Först vill jag säga grattis till Andreas Ohlsson som fyller 37 år i dag. Andreas har av familjeskäl tagit en time out från det aktiva ufoarbetet men vi är många som hoppas att han snart kommer igen i UFO-Sverigegänget.

Andreas Ohlsson på UFO-Sveriges riksstämma i Strängnäs 1997

I tisdags var vi ett stort gäng från UFO-Sverige och AFU som åt lunch i Norrköping med Johan Gunnarsson och Stefan Jerrevång från Aftonbladet Söndag. Läs mer på Clas Svahns blogg här. Någon av de närmaste söndagarna kan vi se fram emot ett reportage från deras besök i AFU. Under lunchen fick vi chans att presentera UFO-Sveriges ideologi och arbetssätt vilket alltid visar sig nödvändigt eftersom journalister ofta projicerar sina föreställningar om ufo och ufologer på riksorganisationen.

En av de viktigaste sakerna att förklara för journalister och allmänhet är att UFO-Sverige står för det som Clas Svahn så skickligt formulerat med uttrycket den "tredje vägens ufologi". Alltså en ideologisk ståndpunkt som varken innebär skeptiskt förnekande eller okritiskt troende utan däremot en öppenhet för olika tolkningar och teorier byggda på fältundersökningar, sakkunskap och kritisk granskning.

Kanske är det här något som vår systerorganisation MUFON i USA behöver ta till sig. De senaste åren har det kommit oroande nyheter om ideologiska konflikter och ekonomiska oegentligheter inom MUFON. För en utomstående är det oerhört svårt att bedöma situationen men resultatet har bland annat inneburit att det bildats en en kommitté för att reformera MUFON. Mycket stort uppseende väckte också den tidigare ordföranden James Carrions avhopp och kritik.

Ett mycket märkligt påstående som framförs i kritiken är att MUFONs ledning påpekar att de inte befattar sig med någon form av paranormala fenomen utan bara undersöker ufo. Och att fältundersökare måste välja mellan att vara med i MUFON eller organisationer som undersöker paranormala fenomen. Om nu detta är sant så är det förstås ovanligt dogmatiskt och kontraproduktivt. Alla som på fältet undersöker uforapporter vet att det ofta förekommer kopplingar till olika paranormala fenomen. Något som vi kommer att ta upp på nästa kurs för fältundersökare i höst.

Jag ser det som styrkan med UFO-Sverige och AFU att vi samlar material från hela ufo- och paranormala fältet. I AFU hittar man böcker och tidskrifter alltifrån nyandliga tefatssekter till doktorsavhandlingar och militära undersökningar. Här kan religionsvetare såväl som fysiker och meteorologer hitta forskningsmaterial. På det sättet är AFU och UFO-Sverige unika i världen.