Sunday, May 15, 2011

Lite föreningshistoria

Kombinerade att lyssna på melodifestivalen med att ordna en pärm med föreningsarkivalier från Västerås tvärvetenskapliga förening (VTF). Efter UFO-Sveriges riksstämma i Västerås 8 mars 1975 samlades en grupp intresserade för att bilda en lokalgrupp. Föreningen grundades formellt vid ett möte den 30 oktober 1975.


VTF var mycket aktiva under 1970- och början av 1980-talet. Man utgav ett eget medlemsblad Vimana, senare Se upp. På Västerås stadsbibliotek och andra lokaler arrangerade man regelbundet offentliga föredrag av personer som Eugen Semitjov, Jan Fjellander, Arne Groth och hypnosspecialisten dr. Ture Arvidsson.


En storsatsning gjorde föreningen sommaren 1980 med att arrangera Svensk UFO 80. Mellan 30 juni och 5 juli hölls dagliga föredrag av både svenska, norska och danska ufologer.


Trots ett bidrag på 25.000 kronor från Västerås kultur- och fritidsnämnd gick inte arrangemanget ihop och efter en tid tröttnade ordförande Jan Eriksen och lämnade det aktiva föreningsarbetet. Enligt uppgift från en av medlemmarna omformades VTF 1989 till den ännu mycket aktiva Västerås astronomi- och rymdforskningsförening (VARF).

Mats Nilsson framför ingången till Svensk UFO 80

Jag pratade i dag med Per Sanderford, kassör i VARF. Han kände inte till föreningens bakgrund i VTF men skulle kolla med de äldre medlemmarna. Däremot kände han till Arkivet för UFO-forskning och vi kom överens om att VARF framöver skall komma på studiebesök till AFU.

När det gäller föreningshistoria kan det vara intressant att notera att ett beslut om uppdatering av UFO-Sveriges stadgar togs på senaste årsmötet. Jag föreslog i en motion en del förändringar och upptäckte till min förvåning att UFO-Sverige saknade en tydligt formulerad målsättning i stadgarna. Kanske hade vi tagit den för given. Tillägget har följande formulering: UFO-Sveriges målsättning är att söka kunskap om och utröna ufofenomenens natur och ursprung samt påverkan på individ, kultur och samhälle.

Clas Svahn vid årsmötet i Borås. I bakgrunden Mats Nilsson och Anders Persson

En ambitiös målsättning men UFO-Sverige siktar ju mot stjärnorna. Var vi sedan landar får väl ödet eller makterna avgöra.