Saturday, May 14, 2011

Back to business

Efter den lyckade riksstämman i Borås är det dags att summera intrycken och ordna protokoll och pressklipp kring evenemanget. Jag har tidigare nämnt att mörkertalet vad gäller rapporterade närobservationer till UFO-Sverige är stort. Det fick jag erfara även efter mitt föredrag i Borås. Efteråt kom en kvinna och ville tala enskilt med mig om en händelse.

Sommaren 1987 befann hon sig tillsammans med sin bror ett par mil norr om Zagreb i Kroatien. De stod vid ett fält där flera lantarbetare jobbade. Då kommer plötsligt en farkost ner och svävar cirka 50 meter ovanför deras huvuden. Den var tefatsformad med kupol men de såg inga fönster eller andra delar. Däremot avgav den färger i olika skiftningar. Kommer inte ihåg hur lång observationstiden var men efter en stund åkte farkosten rakt upp i spiralform och försvann. Alla arbetarna på fältet såg farkosten.

Tyvärr ville inte kvinnan meddela sitt namn eller telefonnummer så möjligheten att följa upp fallet är dålig. Berättelser av denna typ får jag höra nästan efter varje föredrag men mycket få vill uppge identitet eller adress. Här finns ett verkligt dilemma för seriös ufo-forskning. Lite av ufologins akilleshäl. Att öppet berätta om en närobservation av ufo är fortfarande för många stigmatiserande.

Efter riksstämman är det bara att köra vidare med det vanliga vardagsarbetet i AFU. I dag har jag sorterat den pärm med föreningsarkivalier från Skövde UFO-Center som jag fick av Hans Fryestam på riksstämman. Har också lyckats stuva in UFO-Sveriges utställning på våra hyllor i D-arkivet.


Ibland får jag i mitt sökande efter material på nätet träffar på den engelska tidskriften PsiPioneer journal. Den är gratis på nätet och har ett stort arkiv med gamla nummer. Den innehåller en hel del historiskt intressant material om spiritualister, parapsykologer, teosofer med mera.


För den som är intresserad av kopplingen mellan teosofi och fysiska kontaktfall av nordic alienvarianten kan jag rekommendera Hints on esoteric theosophy. Is theosophy a delusion? Do the brothers exist? Den kom redan 1882 och skrevs av den gamle teosofen A O Hume. Här förs i stort sett samma diskussion för och emot trovärdigheten vad gäller observationer av "bröderna" som i de klassiska ufokontaktfallen. Det är hela kontaktfallsproblematiken utan tefat skulle man kunna säga.