Monday, May 9, 2011

Anställd på AFU

Som Clas Svahn meddelat på sin blogg så har Arkivet för UFO-forskning tagit ett historiskt steg framåt. Sedan tisdagen den 3 maj är Leif Åstrand heltidsanställd på AFU som digitaliseringsansvarig. Leif var tidigare en av våra sju Fas3-personer som vi nu har kunnat anställa på ett så kallat nystartsjobb. Att ha anställd personal på AFU är något som vi tidigare bara kunnat drömma om men nu har det alltså blivit verklighet.

Leif Åstrand

Leif är väl skickad för sin uppgift och vi är mycket glada ha honom i vår arbetsstyrka. Digitalisering av arkivets dokument är en av de stora utmaningarna inte bara för AFU utan för alla arkiv världen runt. Vår förhoppning är att på sikt kunna lägga så mycket material som möjligt åtkomligt på nätet. Därmed underlättas all ufoforskning enormt.

På UFO-Sveriges riksstämma i Borås berättade jag om AFU:s utveckling och också lite av de visioner vi har för framtiden. AFU är redan världens största arkiv/bibliotek inom ufo och forteana. Med tillräckligt stort stöd från både privata sponsorer och arbetsmarknadsåtgärder finns en reell möjlighet att vi på sikt också kan bli världens främsta institution för ufoforskning. Vi skulle då kunna anställa både fältundersökare och forskare för speciella projekt. En dröm naturligtvis men en lång resa måste börja med ett litet steg.

Mitt föredrag under riksstämman i Borås

Det är verkligen roligt att konstatera att vi nu tagit ett rejält kliv framåt. Så jag hälsar Leif Åstrand hjärtligt välkommen till AFU och hoppas du kommer att trivas på vår lite udda arbetsplats.