Thursday, July 22, 2010

Forskningsprojekt

Flera har hört av sig och undrar hur man köper min bok En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010. Enklast är att sätta in pengarna på UFO-Sveriges konto 50 50 60 - 4. Medlemmar betalar 160 kr och icke medlemmar 190 kr. Skriv En resa i tiden på talongen så skickar Irre Bredin boken. Hon ansvarar för UFO-Sveriges butik. Det finns förstås också mer att beställa från hemsidan http://www.ufo.se/butiken/


Den 25-26 september är det dags igen för UFO-Sveriges fältundersökarkurs på Hållsta konferens utanför Eskilstuna. Intresset är stort och redan nu har flera nya medlemmar anmält att de vill delta. Förutom trevlig social samvaro är kurserna av stor betydelse för att skola in nya fältundersökare i ufologins grunder. Min förhoppning är att flera ufologer, efter kursen, blir nyfikna på att gå vidare på egen hand och satsar på djupundersökningar av enskilda intressanta fall och även tar sig an mindre forskningsprojekt.

Tobias Lindgren skickar iväg en ufoballong vid fältundersökarkursen 2007

Det finns mängder av intressanta projekt som bara väntar på aktiva ufologer. Här är några:
1. Jämförande studie av närobservationer av triangelformade objekt. Likheter och olikheter med samma typ av observationer i andra länder.
2. Jämförande studie av observationer med fysiologisk/biologisk påverkan på vittnen.
3. Motsvarande studie av observationer där påverkan på el/bilar noterats.
4. Sammanställning av rapportdata från UFO-Sveriges Värmlandsprojekt 2002 och 2004.
5. Sammanställning av rapportdata från Mienprojektet 2007
6. Uppföljning av närobservationer i Sverige. Hur bedömer vittnet/vittnena händelsen efter 10 år/20 år.


Det viktiga är förstås inte bara själva studien utan att den också dokumenteras och publiceras i UFO-Aktuellt eller UFO-Raden/Rapport-Nytt. Varje fältundersökarkurs brukar jag framföra min önskan att flera ufologer på eget initiativ tar sig an intressanta äldre närobservationer från UFO-Sveriges arkiv. Anledningen är helt enkelt att jag så ofta hittar rapporter i våra pärmar som saknar riktig utredning och som skulle kunna ge värdefulla nya data om bara någon tog sig an fallet.


Bra egenskaper för fältundersökare är nyfikenhet, detektivinstinkt och en önskan att veta sanningen oavsett svaret. Jag kan bara hoppas att vi blir fler och fler som seriöst ägnar oss åt det som Jacques Vallee kallar forbidden science.