Tuesday, July 27, 2010

Ännu en fin donation till AFU

I kväll var Anders Liljegren och jag på besök hemma hos Sören Andersson i Linköping. Sören tillhör det gamla gardet ufologer och var aktiv redan i början av 1960-talet tillsammans med sin far Sven Andersson i dåvarande Ifologiska Sällskapet i Linköping. När UFO-Sverige grundades 1970 blev Ifologiska Sällskapet en lokalförening till riksorganisationen. Senare bildades även Linköpings UFO-förening, där Sören var aktiv.

Anders Liljegren och Sören Anderson

I dag har ufointresset svalnat något och när jag ringde upp Sören och frågade om hans samlade ufomaterial så tyckte han det var en bra idé att donera samlingen till AFU. I kväll var således Anders och jag och hämtade en hel billast med ufoböcker, tidskrifter, pressklipp med mera. Dessutom innehöll samlingen alla de översättningar Sören gjort från diverse ufotidskrifter och böcker. Översättningar som ofta publicerades i UFO-Information på 1970- och 80-talet. Ett imponerande arbete vars resultat nu finns i en stor samling pärmar i AFU.

Anders studerar boksamlingen från Sören Andersson

Vi vill rikta ett varmt tack till Sören Andersson för denna fina donation. Anders och jag kunde efter en snabb genomgång i c-arkivet konstatera att samlingen innehöll en hel del både böcker och tidskrifter vi saknar. Roligt var också att få den modell av ett Adamski-tefat som någon i Linköpingsföreningen tillverkat.Vi är verkligen glada över att så många vill donera sina gamla ufosamlingar till AFU. Men vid det här laget vet väl de flesta att vi tar väl hand om materialet, ordnar och strukturerar det för nutida och framtida ufoforskning. Och att vi dessutom är det största ufoarkivet i världen har väl knappast undgått någon.

Sören Anderssons donation översiktligt ordnad i c-arkivet