Thursday, April 8, 2010

Norrljus och nordic aliens

Igår var jag inbjuden att hålla ett föredrag på den nyandliga föreningen Norrljus i Norrköping. Cirka femton intresserade och diskussionslystna åhörare var samlade denna kväll. Flera i den äldre generationen hade minnen av UFO-Sveriges begynnelse på 1970-talet och föredrag de lyssnat på av Carl-Axel Jonzon. Temat för kvällen var kontaktfall men jag berättade förstås också en del om Arkivet för UFO-forskning och UFO-Sverige. En trevlig afton där flera köpte min bok och planerade att göra studiebesök på AFU.

Rose-Marie Lundbäck, medium och ordförande i Föreningen Norrljus var klädd i en mycket vacker t-shirt

Den typ av kontaktfall jag berättade om i mitt föredrag var de fysiska fallen med mänskliga varelser, också benämnda nordic aliens eller nordics. Kanske lite till åhörarnas förvåning för i dag är den typiska bilden av utomjordingen den insektsliknande varelsen som populariserades genom Whitley Striebers bok Närkontakt. Men faktum är att Striebers så kallade greys endast är en typ av rapporterade varelser.

Whitley Striebers humanoid 

Observationer av och kontakt med mänskliga varelser är en för många seriösa ufologer kontroversiell fråga vilken man helst undviker eftersom den är så infekterad av sekterism och tefatskulter. K Gösta Rehn skriver till exempel i sin bok UFO! Nya fakta om de flygande tefaten: "Rapporter om små varelser i eller nära ett tefat förväxlas med vidskepliga påståenden om kontakt med ädla, tjusiga varelser av normal längd, med vilka uppbyggliga samtal förs under åkturer i deras tefat." (s. 91)

K Gösta Rehn 

Rehns och många andra tidiga ufologers inställning är förklarlig. Anledningen är förstås de ofta absurda påståenden som presenterades av kontaktpersoner som George Adamski, Howard Menger med flera. Men tyvärr ledde det till att vetenskapligt inriktade ufologer från 1950-talet och framåt automatiskt tog avstånd från rapporter om mänskliga humanoider och struntade i att undersöka och dokumentera fallen. Idag är situationen något annorlunda tack vare ufologer som John Keel, Jacques Vallee, Timothy Good med flera. Man skulle kunna säga att den tredje vägens ufologi slagit igenom även vad gäller undersökningar av fall med nordic aliens.

Nordic alien

En annan anledning till det tidigare avståndtagandet var låsningen till ETI-hypotesen. Det var svårt att förena tanken på mänskliga humanoider utan rymddräkter med besökare från andra planeter. Men till och med K Gösta Rehn började spekulera om jordbaserade främlingar i sin sista bok UFO-utmaningen (1976). Han skriver: "En annan sak besvärar oss. Humanoiderna tycks kunna andas vår luft och utan svårighet anpassa sig till lufttryck och tyngdkraft som råder här. Något verkar alldeles på tok i det hänseenet. Det skulle innebära att de måste komma från ett ställe - en annan planet? - som är mycket lik vår egen? Kanske från vår egen? Men hur?"

K Gösta Rehns fråga är högst motiverad. Och öppnar för nya teorier inom ufologin.