Monday, April 1, 2013

UFO-Sveriges fältundersökare

Påskhelgen bjöd på vackert vårväder som lockade till aktiviteter både ute och inne. Förutom den traditionella påskmiddagen och avkopplande filmtittande har jag hunnit läsa några kapitel i den nyinköpta Handbook of the Theosophical Current. Ett besök på AFU blev det förstås i dag också där en del av tiden har gått åt till att sopa bort allt grus och löv som samlats i trapporna och ingångarna till våra källarlokaler. Jag var inte ensam på arkivet. Trots helgdagen infann sig både Leif Åstrand, Anders Liljegren och Tobias Lindgren. Tobias letade data om en uforapport från Högsby 1973.

Anders Liljegren och Tobias Lindgren höll igång verksamheten i AFU trots helgdag

Tobias, som basar för rapportcentralen, söker efter ett gammalt ufofall

Men största delen av helgen har jag ägnat åt ett projekt jag tänkt på länge. En förteckning över samtliga ufologer som gått UFO-Sveriges kurser för fältundersökare från 1977 till 2012. Med uppgift om år och antal kurstillfällen för varje person. Förutom att det är historiskt intressant är uppgifterna bland annat av betydelse när det gäller att identifera gamla foton från fältundersökarkurser. Ett problem är att det flera år saknas listor över deltagare. Det blir att försöka pussla utifrån artiklar, foton och andra arkivalier. Listan är ännu så länge långt ifrån färdig men hittills omfattar den 380 personer.

När UFO-Sveriges dåvarande ordförande Thorvald (Bevan) Berthelsen startade kurserna 1977 var det ett viktigt steg i UFO-Sveriges utveckling till en mera seriös och professionell organisation. I Cristoffer Olssons nyligen publicerade avhandling i idéhistoria, Den tredje vägens ufologi, framhålls betydelsen av fältundersökarna med orden "UFO-Sveriges ryggrad", den del av verksamheten där organisationens vetenskapliga ambitioner tydligast manifesteras. Mellan åren 1977- 1995 hölls kurserna på Lersätersgården utanför Arboga. Det var trivsamt men med dagens mått synnerligen primitivt med sovsalar och egen matlagning. Lersätersandan blev trots det ett begrepp som hållit i sig sedan dess för att beskriva dessa trivsamma tillställningar där UFO-Sveriges medlemmar träffas för både studier och fest.

Nerikes Allehanda 16 september 1977

Samling framför kursgården i Lersäter 24 september 1977

I helgen har jag också fortsatt skanna bilder från Karl-Olov Petterssons bildsamling där det ingår många foton från de första årens kurser i Lersäter. Här nedan några exempel.

Överstelöjtnant Anders Hjulström berättar om försvarets radar- och luftbevakning på kursen 1978

Owe Lewitzki, UFO-Center Karlskoga, föreläser om fotodokumentation kursåret 1980

Fikapaus på Lersäter (början 1980-talet). Tecknaren Dezsö Sternoczy i samtal med Carl-Anton Mattsson

Den skicklige underhållaren Åke UFO Gustafsson, som kunde spela på allt. Lersäter september 1978

Förra året var tyvärr sista gången som UFO-Sverige kunde arrangera fältundersökarkurserna på Hållsta konferens utanför Eskilstuna. Kursgården skulle läggas ner. Men vi har flera intressanta alternativ på gång så till hösten hoppas jag det blir fortsättning på en trevlig kursgård där UFO-Sverige kan fortsätta utbilda nya ufologer och också hålla den goda Lersätersandan levande.