Thursday, April 5, 2012

AFU internationellt unikt arkiv

Så var man däckad i en rejäl förkylning igen. Reducerad till en snorande, nysande varelse som försöker ta sig genom dagen i feberdimmorna. Lite tröst har jag fått av Sven-Olov Svensson på AFU som cyklade hem med sex pärmar föreningsarkivalier att sortera när orken och lusten gör sig påmind. Mellan viloperioderna har jag suttit vid köksbordet och ordnat föreningsmaterial från Bärke UFO-förening, Ludvika UFO-förening och Västerbergslagens UFO-förening. De båda förra bildades 1976 och slog sig samman till Västerbergslagens UFO-förening 1978.


I AFU brukar vi ofta påpeka att Arkivet för UFO-forskning är världens största arkiv och bibliotek i sitt slag. En merit i sig naturligtvis men lika viktigt är att förklara att vi är unika i flera andra bemärkelser. Vi är, vad jag vet, det enda ufoarkivet som har öppet dagtid med anställd personal. Men vad som gör oss helt unika i ett internationellt perspektiv är att vi samlar material som täcker hela ämnets bredd. Det gör att allt från skeptikerorganisationer till nyandliga grupper stöder vår verksamhet och donerar sitt material till oss.


Och nu kan vi räkna ännu en grupp som ger oss sitt stöd - science fictionsamlarna. Den kände författaren och science fictionentusiasten Sam J Lundwall har lovat att donera sin stora samling till AFU. Redan nu har vi en ganska fin samling sf-litteratur och tidskrifter men med Lundwalls donation blir vi ännu vassare. Kopplingen mellan ufo och science fiction är kulturellt och historiskt sett mycket tydlig därför är det viktigt för oss att även täcka detta område.Det är viktigt att påpeka att AFU inte är ett renodlat ufoarkiv utan att vi i princip är gränslösa vad gäller ämnesområden kopplade till ufo. Våra samlingar forteana är i dag oerhört omfattande med böcker och specialtidskrifter som behandlar Bigfoot, sjöodjur med mera. Likaså finns stora samlingar populärvetenskapliga tidskrifter med anknytning till våra ämnen.
Vi försöker täcka in både det naturvetenskapliga och humanistiska perspektivet i ämnesvalen. Det innebär att i AFU kan både flyghistorikern och religionshistorikern finna viktiga källor. Och som besökare är du välkommen vare sig du är ufolog, meteorolog, militärhistoriker, teolog eller etnolog. Och du kan vara skeptiker, ateist, rationalist, sökare, spiritualist, teosof eller något annat. I AFU har vi sannolikt det material du letar efter.Internationellt unika är AFU och UFO-Sverige också ur den synpunkten att vi inte är ideologiskt låsta utan har en rimlig öppenhet inför teorier av olika slag. Vi står för den tredje vägens ufologi, som också gäller andra områden, vilket innebär varken förnekande skepticism eller naiv tro utan kritisk granskning och bedömning utifrån fakta och egna undersökningar. Den gyllene medelvägen för att använda ett annat ord. Med denna ideologiska grund och sätt att arbeta hoppas jag fler och fler kommer att upptäcka det kulturhistoriska värdet i AFUs samlingar.