Monday, April 23, 2012

UFO-Örebro och teosofi

Den 5 maj är det dags för UFO-Sveriges riksstämma och UFO-Expo i Örebro. Trots att det är en tämligen stor stad och att riksstämman 1976 i Örebro lockade 400 deltagare så har UFO-Sverige aldrig haft någon riktigt livaktig lokalförening på orten. Några försök gjordes i början av 1970-talet. 1971 stod Inga-Lill Lassén och Åke Hedberg som ansvariga för UFO-Örebro. Åke Hedberg var för övrigt också sekreterare i Teosofiska samfundets Örebrologe. I januari 1972 gjorde Hans-Olov Andersson och Sören Larsson ett tappert försök att få igång lokalavdelningen.

Läns-Posten 20 april 1972

Man lyckades samla ett tiotal intresserade och presenterades med flera artiklar i lokalpressen. Inom UFO-Sverige tog man på sig uppgiften att vara statistikgrupp och sammanställa statistik över uforapporter. Man tryckte också upp en serie vykort med ufomotiv. Trots stora planer gick luften ur UFO-Örebro och gruppen lades ner redan hösten 1972.


I helgen hade jag både mejl- och telefonkontakt med Göran Söderqvist, ansvarig för Värmlandsgruppen inom Teosofiska Samfundet Adyar. Clas Svahn har tidigare haft kontakt med Göran och han har donerat flera hyllmeter teosofiska tidskrifter till AFU. Nu diskuterade vi vidare donationer och byten av material. Ännu så länge saknas de flesta årgångarna av Teosofisk tidskrift, där från 1950-talet och framåt skrevs en hel del om ufo.


De personhistoriska och idéhistoriska kopplingarna mellan uforörelsen och den teosofiska traditionen är särskilt starka i Sverige, vilket jag skrivit om tidigare. Ifologiska sällskapet växte fram ur Måndagsgruppen, som var en fristående sökargrupp inom Teosofiska samfundet Adyar. Förlaget Parthenon grundades av aktiva teosofer etc. Flera aktiva inom UFO-Sverige har eller har haft teosofisk bakgrund som Åke Hedberg ovan och inte minst Jan Fjellander vars far och mor var aktiva teosofer.


Det är märkligt att ingen, vad jag vet, skrivit en doktorsavhandling om den teosofiska rörelsen i Sverige. Trots att den, historiskt sett, varit mycket stark med anhängare eller sympatisörer som Oscar II, August Strindberg, Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf. Den enda avhandling jag funnit som ger en presentation av teosofin i Sverige är Historien om den antroposofiska humanismen av Håkan Lejon. Även om den huvudsakligen är koncentrerad på antroposofin så finns det mycket idéhistoriskt intressant material att läsa om svenska teosofer.


På AFU är det full fart som vanligt. I dag, måndag började Timo, vår nya fas 3. Han kommer bland annat att hjälpa till att bygga hyllor i nya Evansbiblioteket. I morgon blir det flytt av digitaliseringsavdelningen från C-lokalen till vår nya marklokal. Och så ska resten av hyllorna från gamla Evansbiblioteket flyttas till det nya. Det börjar snart bli svårt att hålla reda på allt i våra tio lokaler.