Monday, January 10, 2011

Ufologi som folkbildning

I inledningen till min bok om UFO-Sveriges historia påpekade jag ett faktum som inte så många, inte heller ufologer, är medvetna om. Riksorganisationen UFO-Sverige är faktiskt en klassisk svensk folkrörelse, visserligen en något ovanlig sådan men vi måste ändå räknas dit enligt definitionen: stor medlemsanslutning, demokratisk uppbyggnad och ett ideellt inslag i målsättningen. En resa i tiden kan därför också betraktas som ett stycke svensk folkrörelsehistoria.


Det kanske låter förmätet men UFO-Sverige kan också räknas som en folkbildningsorganisation. Att aktivt engagera sig i ufofrågan, särskilt som fältundersökare, innebär faktiskt ett livslångt lärande. Ufologi är i allra högsta grad ett tvärvetenskapligt ämne. Och för att behärska ämnet krävs det kunskap inom en mängd olika områden. Först och främst baskunskaper om uforapporter och ufologins historia. Men också astronomi, meteorologi, flyghistoria, vapenteknologi, underrättelseväsen, forteana, kryptozoologi, vittnespsykologi, parapsykologi, folktro, myter, religionshistoria, religionspsykologi, esoterik, ockultism, kulter, sekter, konspirationsteorier, illusionism med mera med mera.


Att utbilda sig till aktiv ufolog innebär alltså att både skaffa sig en bred allmänbildning och specialkunskaper inom en mängd områden. Här är vi i UFO-Sverige unika genom de årliga kurserna för fältundersökare där deltagarna får lära sig, inte bara ufologins grunder, utan ofta också får möjlighet att lyssna till experter inom olika ämnen.

Anders Liljegreen föreläser om Gideon Johanssonfallet på fältundersökarkursen 28 sept 1996

Naturligtvis kan ingen ufolog bli expert på alla områden utan man väljer de delar av ufologin som intresserar mest och där man kan göra den bästa insatsen. Idag kompletterar riksorganisationens ufologer varandra bra genom olika specialkunskaper och intressen. Och inte minst viktigt bidrar den goda kamratandan till att många nya medlemmar vill bli aktiva vilket på sikt tillför UFO-Sverige ytterligare kompetens. Fler och fler upptäcker att det är både personligt givande och en spännande intellektuell utmaning att bli aktiv ufolog.

God kamratanda. Amanda Fredriksson och Clas Svahn på fältundersökarkursen 10 nov 2008

Ser vi det internationellt har Riksorganisationen UFO-Sverige unika möjligheter. Vi har byggt upp världens största arkiv/bibliotek, inte bara inom ufologi utan också närliggande ämnen. Möjligheten att förkovra sig genom litteratur och tidskrifter är alltså närmast oändlig. Genom Arkivet för UFO-forskning är tillgången till basmaterial for forskning oerhört omfattande vad gäller uforapporter, band, foton, filmer, korrespondens med mera. UFO-Sverige är med andra ord en verkligt kunskapsintensiv sammanslutning som med en viss stolthet kan kalla sig både folkrörelse och folkbildningsorganisation.