Wednesday, January 19, 2011

UFO-Sveriges traditioner

1970- och 80-talen var en storhetstid vad gäller antalet aktiva lokalföreningar i UFO-Sverige. Med nya media och sätt att kommunicera har den sociala sidan av ufologin förändrats. Vi behöver idag inte träffas på samma sätt som tidigare för att diskutera och utbyta information i form av text, bilder och film. Internet har helt förändrat våra kommunikationsvanor och vårt sociala liv. Samtidigt finns hos de flesta ufologer ett behov av att träffa likasinnade.

Tidigare år brukade Anders Liljegren och jag i AFU ibland lite ironiskt kommentera aktiviteterna i UFO-Sveriges lokalföreningar där man ägnade sig åt korvgrillning, lotterier och grötfester. Varför sysslade man inte med ufoforskning istället? Nu är förstås behovet av social samvaro olika hos oss människor men vad vi kanske inte insåg då var hur stor betydelse den sociala sidan av föreningslivet har för en förenings fortlevnad och utveckling. Att man som medlem känner gemenskap och får tillfälle att umgås under gemytliga former kan vara avgörande för det aktiva engagemanget.

Från Enköpings UFO-förenings medlemsblad UFO Allehanda nr. 3, 1987

Idag är det vi i AFU som ordnar sociala aktiviteter vilka har utvecklats till trivsamma traditioner. Golftävling under sommaren, glöggfest till Lucia och restaurangbesök när någon i gänget fyller jämna år. Och det kan säkert utvecklas flera traditioner med tiden. Att ha roligt tillsammans stärker gemenskapen och kamratandan vilket i sin tur är positivt för AFU:s verksamhet.

Glöggfest i AFU 2008

Även om antalet aktiva lokalföreningar minskar i UFO-Sverige och vi istället får fler små undersökningsgrupper samt enskilda lokala representanter så är den sociala sidan av riksorganisationens verksamhet fortsatt levande. En rik flora av trivsamma traditioner har med åren utvecklats inom UFO-Sverige. Riksstämmor med tillhörande middag och eftersnack på hotellen. Fältundersökarkurser med uppsändande av ufoballonger, tipspromenad, lotteri och stor gemensam middag. Kräftskiva i Mantorp och årlig sammankomst på Hotell Lilton i Ängelholm - för att nämna några aktiviteter.

Gunnar Karlsson och Carl-Anton Mattsson i Ängelholm 2010

Kärnan i UFO-Sverige har utvecklat en mycket god kamratanda som närmast kan liknas vid en familjekänsla. Hoppas våra nya aktiva medlemmar också upplever samvaron som positiv och växer in i UFO-Sverigegänget. Jag är uppriktigt glad för alla goda vänner och kollegor jag fått genom UFO-Sverige och AFU. Tack för att ni finns!

Deltagare i fältundersökarkursen 2005

Nu till helgen är det dags för styrelsemöte och planeringskonferens på mysiga Hotel Lilton i Ängelholm.
Vi ses!