Sunday, January 16, 2011

MILABS

Det är bara att konstatera att man inte är 25 år längre. Bokbärardagen resulterade i rejäl ryggvärk så natten har ägnats åt en kombination av Voltaren och värmekudde. En trevlig kompensation blev i alla fall att träffa vännerna Clas Svahn och Anders Liljegren på arkivet idag. Clas kom ner med mer material från England plus Andreas Ohlssons material från Stockholms UFO-förening, som det faller på min uppgift att sortera. Vi hann också öppna lite fler lådor i Evanssamlingen plus diskutera idéer och projekt vad gäller både UFO-Sverige och AFU.

Clas och Anders i D-arkivet

Så till något helt annnat. I Nick Redferns bok On the trail of the saucer spies finns ett ombordtagningsfall (s 115-117) från USA som, om det har någon verklighetsbakgrund, ger stöd åt teorin att grupper inom USA:s underrättelsetjänst eller andra paramilitära grupper ägnar sig åt olagliga experiment i mindcontrol. Experiment som får vittnet att tro sig vara utsatt för kidnappning av utomjordingar.


Redfern har intervjuat 36-åriga Alison som bor på en ranch utanför Sedona, Arizona. Hon har vid flera tillfällen i ett halvvaket tillstånd tagits ombord av små varelser på en farkost och utsatts för bland annat gynekologiska undersökningar. En kväll sitter hon och tittar på teve när hennes två hundar börjar bete sig underligt samtidigt som elektriciteten försvinner.Ett surrande ljud hörs och ljusfenomen syns utanför huset, precis som vid de tidigare ombordtagningarna. Alison hamnar i det halvvakna tillståndet och ser de små varelserna komma in i rummet. Men den här gången upphör plötsligt ljudet och Alison vaknar till fullt medvetande.

Istället för små grå varelser ser hon nu en grupp vanliga män i kamouflagekläder (fatigues). En av männen ropar "vad hände" i en mikrofon. Han säger "sorry" till Alison och gruppen retirerar ut ur rummet. Alison går till fönstret och ser hur gruppen går in i en svart omarkerad helikopter som snabbt ger sig av. Efter den händelsen är Alison övertygad om att hon utsatts för någon form av hemliga militära experiment där man kombinerat avancerad teknologi med hypnos och droger.

Hela detta område är naturligtvis kontroversiellt och minerad mark med nätet fullt av företrädare för olika tolkningar och konspirationsteorier. Teorifloran har fått ett eget namn MILABS - military abductions. Den som vill sätta sig i frågan kan till exempelvis läsa MILABS: Military mind control & alien abduction av Dr. Helmut Lammer och Marion Lammer. Material på nätet finns också att läsa här.


I sammanhanget kan jag inte låta bli att citera ett märkligt och närmast profetiskt uttalande från Howard Mengers klassiska kontaktbok From outer space to you s. 143-144. "Rymdmänniskorna varnar vid en kontakt Menger för att han kan råka ut för en annan grupp som också opererar på jorden. De kallar den konspirationen. En rymdkvinna säger till Menger: "... there is a very powerful group on this planet, which posesses tremendous knowledge of technology, psychology, and most unfortunate of all, advanced brain therapy." Gruppen använder sig av bland annat av människor som ännu är oupptäckta på jorden och infiltrerar religiösa organisationer och regeringar i egna syften.


Det här är förstås en klassisk konspirationsteori men lite märkligt är att Menger nämner advanced brain therapy etc i en ufobok som kom redan 1959, långt innan ombordtagningar  och mindcontrol över huvud taget diskuterades i ufokretsar. Det är lätt att drabbas av akut paranoia om man ger sin in i konspirationsteoriernas värld. Man kanske kan trösta sig med Henry Kissingers uttalande: Even a paranoid can have real enemies.