Sunday, October 24, 2010

Planeringskonferens och styrelsemöte

Det blev en givande och konstruktiv planeringskonferens i Sundsvall i helgen. Visserligen en lång och slitsam resa för oss som kom från Mantorp och Norrköping men jag fick tack och lov bara vara passagerare. Tobias Lindgren och Rickard Andersson tog hand om körning och gps-läsande. Från Stockholm kom Clas Svahn, Kaj Hahne och Simon Vikström. I Sundsvall hade Jocke Eriksson ordnat en arbetslokal i vackra hotell Knaust där vi också möttes upp av Leif Persson, Jimmy Sassi och Pelle Persson.

Clas Svahn, Tobias Lindgren och Jocke Erikssson diskuterar rapporthanteringen 

Huvuddelen av planeringskonferensen ägnades åt en grundlig genomgång av den nya organisationen för rapportcentralen. Clas inledde med en presentation av hur det är tänkt att arbetsuppgifter och funktioner skall fungera i den nya organisationen. Sedan följde många inlägg och frågor om enskilda detaljer och problem. En hel del frågetecken rätades ut och nu är det bara att köra igång med det nya arbetssättet.

Leif Persson, som tillsammans med Mats Nilsson och Malin Wiklander ansvarar för UFO-Raden/Rapport-Nytt

Efter en liten paus gick jag igenom mitt förslag till reviderade stadgar och idéprogram. Det handlar inte om några direkt kontroversiella eller stora förändringar men en del mindre tillägg, uppdateringar och omformuleringar. Synpunkter noterades och ett slutgiltigt förslag kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

Efter planeringskonferensen hann vi också med ett kort styrelsemöte. Det traditionella mötet och festen i Ängelholm föreslogs bli 22 januari, som också blir nästa styrelsemöte. Preliminärt datum för riksstämman i Borås 2011 blir lördagen den 7 maj.

På väg till middagen. Fr v Rickard Andersson, Clas Svahn, Tobias Lindgren, Kaj Hahne, Simon Vikström

Kvällen ägnades åt en god middag på restaurang Innergården 1891. Extra trevligt var att konstnären Max Magnus Norman dök upp till middagen. Max Magnus har gjort mycket åt UFO-Sverige bland annat framsidan till min förra bok Främlingar på vår jord. Ufokontakter i Sverige. Resten av kvällen ägnades som vanligt åt trevligt småprat. Den här gången i mitt rum på Sundsvall City Hostel. Som vanligt fick jag med med ufomaterial till arkivet. Dels från gamla Sundsvallsgruppen och så ett par kassar från Clas.