Saturday, October 2, 2010

Elisabeth Klarer

När jag som tonåring på 1960-talet botaniserade i mina föräldrars bokhylla fann jag de flesta av förlaget Parthenons tidiga utgivning av klassiska kontaktberättelser. Jag slukade med stort intresse böcker av Desmond Leslie, George Adamski, Daniel Fry, Ray och Rex Stanford med flera. Där fanns också en tunn liten skrift, I rymdskepp över Drakensberg, av den sydafrikanska kvinnan Elisabeth Klarer. Parthenon publicerade den första upplagan 1959 och en ny upplaga 1967.


I korthet berättar Elisabeth Klarer om sina observationer av flygande tefat utanför sitt barndomshem i Natal, Sydafrika. Här möter hon venusianen Akon som landar med sitt tefat och tar henne med på en flygtur. 1980 kommer hennes andra bok, Beyond the light barrier, som blev något av en sensation i Sydafrika eftersom Elisabeth nu inte bara får åka med i tefat utan också får ett barn med Akon. Ett barn som hon föder på planeten Meton, en av planeterna kring Proxima Centauri, som tydligen var Akons hemplanet.

Elisabeth Klarer 1957

Nyligen köpte jag tredje upplagan av Beyond the light barrier som visade sig innehålla ett intressant efterord av Elisabeths son David J Klarer. Han är djupt kristen och skriver under rubriken Critique: A christian´s perspective. Även om han talar varmt om sin mor som en god och kärleksfull kvinna kommer han som kristen in konflikt med den new age-filosofi som boken presenterar. Trots att han såg ufo under tonåren så har han inga bevis för Elisabeths påståenden. Och i ett fall där David som tioåring skulle ha mött Akon tillsammans med sin mor så kommer han bara ihåg att det var en vanlig ridtur i bergen.


Få seriösa ufologer har tittat närmare på fallet Elisabeth Klarer. Timothy Good intervjuade henne 1981 och frågade om hon hade några bevis för sina upplevelser. Hon visade då en växt som hon fått av Akon. Timothy fotograferade växten och kunde i London konstatera att det var en vanlig jordisk blomma. Ufologen Cynthia Hind visar dock i sin bok UFOs African encounters att det trots alla otroliga historier finns frågetecken. En hotellägare i Natal får en dag besök av en lång, blond man med höga kindknotor. Han frågar efter Elisabeth Klarer och försvinner sedan på ett gåtfullt sätt. En vecka senare tar Elisabeth in på hotellet och hon visar då en teckning av Akon. Hotellägaren känner genast igen mannen som identisk med Akon.


Här finner vi samma schema som i många andra fysiska kontaktfall. Historierna är absurda men ändå verkar kontaktpersonen verkligen ha mött någon som utger sig för att vara utomjording. Och även i fallet Elisabeth Klarer finner vi den märkliga kopplingen till underrättelseverksamhet. I ett brev till Parthenons grundare Edith Nicolaisen 12 maj 1964 varnar hon Edith för personerna kring tidskriften Flying saucer review, som enligt en överste Botha, arbetar för den brittiska underrättelstjänsten MI5. Lustigt nog gifter sig Elisabeth senare med en major Fielding, som arbetar inom den brittiska underrättelsetjänsten.

Under en middag med Elisabeth och hennes man major Fielding får Cynthia Hind hålla i den ring som Elisabeth fått av Akon. Når Cynthia håller ringen blir hon plötsligt väldigt yr och svettas ymnigt. Hon lämnar snabbt tillbaka ringen utan att berätta vad som hänt för paret.

Få seriösa ufologer ger sig in i de komplicerade kontaktfallen. Det innebär att många aspekter av ufogåtan inte dokumenteras. Cynthia Hind misstänker att det kan ligga mer bakom dessa fall än många anar, kanske någon hemlig jordisk grupp. Har vi råd att skratta bort dessa fall, frågar hon? Så vem var egentligen Akon - om han existerar? MI5?