Thursday, October 14, 2010

Kvinnor i ufologin

I den alltid nyhetsaktuella UFO-Mystic hittade jag en länk till den nyligen skapade sidan Women in ufology, som ännu så länge är under uppbyggnad. Den syftar till att uppmärksamma de många kvinnor som är aktiva inom olika delar av uforörelsen. Det kan vara värdefullt att visa att ufologin inte bara är en manlig bastion. Visserligen är det betydligt fler män än kvinnor som engagerar sig i ufofrågan men om man ser det historiskt finner vi många exempel på duktiga och engagerade kvinnliga ufologer.

Den första jag kommer att tänka på är Coral Lorenzen som tillsammans med sin make Jim grundade Aerial phenomena research organization (APRO) i USA redan 1952. Tillsammans skrev de flera klassiska ufoböcker. I den tidiga generationen ufologer finner vi också Isabel Davis, USA och Irene Granchi, Brasilien. Andra namn värda att nämnas är Cynthia Hind, Zimbabve, Lou Zinsstag, Schweiz, Linda Moulton Howe, USA och Jenny Randles, England.


Sverige har och har haft ovanligt många skickliga och mycket aktiva kvinnliga ufologer. Även om vi inte tänker på henne som ufolog i vanlig mening så går det inte att komma förbi Edith Nicolaisen som grundade förlaget Parthenon 1957. Trots att hon inte följde en vetenskaplig inriktning i sin verksamhet så betydde hon mycket för ufointresset i Sverige under 1950- och 60-talet. Hennes efterlämnade material i form av korrespondens med mera är ovärderligt för forskningen.

Edith Nicolaisen

Inom UFO-Sverige finns det många jag skulle vilja nämna. Ett namn som går till historien är Barbro Magnusson som tyvärr avled 2008. Redan 1978 gick hon med i dåvarande UFO-Nyköping där hon sedan under många år fungerade som ordförande. Barbro var en entusiastisk och noggrann fältundersökare och var också en de första inom UFO-Sverige som skapade kontakter med den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Hon var också mycket engagerad i undersökning av ufofenomenen i norska Hessdalen.

Barbro Magnusson 

Bärke UFO-förening startades 1975 av fem kvinnor med Gudrun Andersson som ordförande. Den slogs 1976 samman med Ludvika UFO-förening och blev nuvarande Västerbergslagens UFO-förening. Eldsjälen i föreningen under alla år har varit Gudrun Andersson som fortfarande är aktiv inom UFO-Sverige. I Dalarna finner vi också Berit Bergqvist som tillsammans med Kurt Persson ansvarade för rapportcentralen under flera år och 1991 startade tidskriften Rapportnytt.

Berit Bergqvist och Kurt Persson på besök i AFU 1991

En verklig eldsjäl och klippa inom UFO-Sverige är Irre Bredin. Hennes ufointresse startades genom en närobservation av ett trekantigt föremål 1978. Samma år grundade hon Vetlanda UFO-förening och Irre har sedan dess ansvarat för en mängd olika funktioner inom UFO-Sverige. Vidare vill jag nämna Inga-Lill Wallin som gjort ett stortartat forskningsarbete kring det gotländska Marteboljuset. En undersökning som resulterat i boken Marteboljuset - myt eller verklighet (2000).

Irre Bredin 

Det är glädjande att finna så många skickliga och engagerade kvinnor inom den svenska uforörelsen. Jag har säkert glömt några namn som borde nämnas i uppräkningen. Alla organisationer mår bra av och blir trevligare att jobba i med blandade kön. Jag tycker mig notera en liten trend att fler kvinnor intresserar sig för ufo. UFO-Sveriges egen unga styrelseledamot Amanda Fredriksson är ett exempel. Jag hoppas det blir fler. Kom igen tjejer!

Tage Bång och Amanda Fredriksson på riksstämman i Kalmar 2010