Tuesday, October 19, 2010

Nördcafé och planeringskonferens

Nästa torsdag 28 oktober kl. 18.00 kan du som bor i Linköping med omnejd komma och lyssna när jag berättar om Arkivet för UFO-forskning på Östergötlands länsmuseum. Man har börjat satsa på en ny programpunkt som fått det roliga namnet Nördcafé. Ordet nörd har ju börjat ändra betydelse och fått en mera positiv klang än tidigare. Alltid roligt att berätta om AFU och ufoforskning för en ny publik.


Min gamle vän och ufonördkollega Anders Liljegren kom nyligen hem från Italien där han bland annat besökt Centro Italiano Studi Ufologici (CISU) i Turin. De har ett imponerande arkiv även om det enligt Anders inte kan mäta sig med AFU. Italienarna var imponerade över att vi hade anställda och så god ekonomi. Dessutom visade det sig att våra lokaler var fräschare. Anders kommer säkert att berätta mer om resan på AFU:s blogg.

Anders Liljegrens foto från CISU:s arkiv. Fr v Maurizio Verga, Edoardo Russo, Gian Paolo Grassino

Kommande helg blir det planeringskonferens och styrelsemöte i UFO-Sverige i Sundsvall. Det kommer att handla mycket om den nya organisationen för rapportcentralen men också UFO-Sveriges stadgar och idéprogram. Jag har detaljerat gått igenom stadgar och idéprogram och noterat att en del behöver uppdateras och läggas till. Nu får vi tid att diskutera mina förslag. Förra gången jag deltog i en planeringskonferens i Sundsvall var 12 oktober 1996. Då träffade jag även Loy Solli som var med och grundade UFO-Sundsvall redan 1970. Han var föreningens drivande kraft under många år. Tyvärr avled han 2002, endast 56 år gammal.

Loy Solli 12 oktober 1996

Så ser jag att den danska ufotidskriften UFO-nyt kommer att läggas ner som tryckt tidskrift. Den kommer att fortsätta på SUFOI:s hemsida men det känns ändå lite tragiskt eftersom den funnits ända sedan 1958. Desto roligare då att både UFO-Aktuellt och UFO-Raden/Rapport-Nytt går bra. UFO-Nyt liksom norska UFO fick ett erbjudande att slå sig samman med UFO-Aktuellt. Norska UFO nappade men UFO-Nyt fortsätter bara på webben. Det är bara att hoppas att våra danska kollegor klarar omställningen utan alltför stort medlemsstapp.