Tuesday, March 16, 2010

Släng inte ufomaterial!

Nu har det hänt igen. Förra veckan talade jag med en äldre svensk ufolog och frågade om han hade kvar något ufomaterial som kunde doneras till AFU. Till min enorma besvikelse berättade han att han för tio år sedan kastade fyra pärmar fulla med korrespondens med ufovittnen och ufologer från 1960-talet och framåt. För svensk ufoforskning hade detta varit ett ovärderligt material som kanske hade kunnat kasta ljus över flera svenska närobservationer och kontaktfall. Plus att det förstås hade varit av stor betydelse för att belysa svensk ufohistoria.

Anders Liljegren och jag efter att vi just mottagit Boris Jungkvists ufomaterial 9 juni 2005

Det värker i min ufologsjäl när jag får sådana besked. Och tyvärr har det hänt ganska många gånger. Jag önskar att alla kunde inse att för forskning krävs data i form av böcker, tidskrifter, uforapporter, pressklipp, foton, filmer, korrespondens med mera. Utan ett samlat och välstrukturerat arkiv går det inte att bedriva ufoforskning i någon större utsträckning. Och som jag många gånger framhållit: Utan arkiv har vi ingen historia.

Anders Liljegren med en del av den franska samlingen som anlände från Paris 1 juli 2009

Men samtidigt måste jag säga att vi i Sverige är lyckligt lottade eftersom så många donerat sina ufosamlingar till Arkivet för UFO-forskning. Och det oavsett om man tillhört/tillhör den mera nyandliga eller den vetenskapligt inriktade uforörelsen. Både Sten Lindgren och Boris Jungkvist har donerat stora samlingar till AFU. Vi har fått material från Ifologiska sällskapet i Stockholm och GICOFF i Göteborg. Vi har också lyckats rädda de ypperliga samlingarna från förlaget Parthenon och K Gösta Rehn. Plus mängder av mindre privata samlingar.

Anders Liljegren bär ut den unika samlingen foton och kassettband som donerades av Karl Olof Pettersson 1 november 2009

Jag vill rikta en uppmaning till dig som läser den här bloggen. Om du själv har gammalt ufomaterial sparat och inte vill behålla det, kontakta mig eller någon annan i AFU så ordnar vi transport. Kom ihåg att allt är av intresse. Framförallt unikt material i form av uforapporter, korrespondens, foton men också förstås böcker, tidskrifter, pressklipp, föreningsarkivalier, dekaler med mera. Kanske du också känner någon som har kartonger med gammalt ufomaterial på vinden. Prata då med vederbörande eller kontakta oss så tar vi kontakt. Stöd svensk ufoforskning genom att hjälpa oss samla in så mycket material som möjligt.